45 درصد جمعیت استان همدان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی هستند

اسمعیل نبوی، مدیرکل تامین‌اجتماعی همدان در برنامه رادیویی دریچه صداوسیمای این استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های سازمان و تشریح خدمات غیرحضوری به تماس‌های تلفنی مردم در مورد مسائل بیمه‌ای آنان پاسخ گفت.

تامین 24 / اسمعیل نبوی دراین گفت‌وگوی تلفنی گفت: سازمان تامین‌اجتماعی در استان همدان مفتخر است از جمعیت یک میلیون و 738 هزار نفری استان بیش از ٧٦٤ هزار نفر را تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار داده (حدود 45 درصد جمعیت استان) که از این تعداد، بیمه شدگان اصلی با احتساب اعضای خانواده بالغ بر ٦٦٠ هزار نفر و مستمری بگیران ١٠٤ هزار نفر هستند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، وی افزود: تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی در دو بخش تعهدات کوتاه‌مدت (پرداخت غرامت دستمزد، مقرری بیمه بیکاری، غرامت نقص عضو، حمایت‌های درمانی، کمک هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بارداری بانوان، هزینه کفن ودفن و ...) و تعهدات بلندمدت (مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان و مستمری از کارافتادگی) است که کارکنان این اداره‌کل در ١٣ شعبه ثابت و ١١ شعبه اقماری و ٥ کارگزاری به بیمه شدگان ارائه می‌کنند.

 

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان همدان گفت: در سال ٩٧ مستمری بازنشستگی که اداره‌کل تامین‌اجتماعی استان همدان به مستمری بگیران پرداخت کرده بیش از ٨ هزار میلیارد ریال است و بالغ بر ٤ هزار میلیارد ریال نیز در قسمت تعهدات کوتاه‌مدت و خدمات درمانی پرداخت شده است.

 

نبوی افزود: سازمان تامین‌اجتماعی در جهت ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان و به‌منظور اجرای حقوق شهروندی و عدم مراجعه بیمه شدگان به شعب با استفاده از سامانه خدمات غیرحضوری، تعهدات کوتاه‌مدت شامل (غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه بارداری، کمک هزینه ازداوج، کمک هزینه کفن و دفن و ...)، درخواست دفترچه درمانی غیرحضوری و استعلام استحقاق درمان، درخواست و مشاهده بازرسی کارگاه‌ها و ثبت اعتراض احتمالی کارفرمایان، مشاهده احکام و فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران، استعلام وضعیت بیمه پردازی و ثبت اعتراض سوابق حق بیمه، اخذ برگ پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خاص و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و خرید سابقه سربازی را به بیمه شدگان ارائه می‌کند.

 

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان همدان، مهمترین دستاورد تامین اجتماعی را ایجاد اعتماد عمومی و امید به آینده دانست وافزود: تامین‌اجتماعی برای نیروی کار، ایجاد امید به آینده، تعلق به محیط کار و انضباط کاری را فراهم کرده و در ایجاد سلامت از طریق خدمات درمانی موثر برای نیل به سلامت عمومی جامعه مشارکت می‌کند.

 

وی گفت: سازمان تامین‌اجتماعی با ایجاد بستر مناسب جهت بیمه کردن کارگران ساختمانی، قالی‌بافان، باربران، رانندگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خادمان مساجد و کلیه اقشار جامعه در جهت ایجاد امید به زندگی و یکسان کردن سطح رفاه جامعه گامی بلند برداشته است.


ارسال نظر

captcha