وزیر بهداشت:

مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستم

وزیر بهداشت در خصوص اخبار منتشر شده درباره ممنوعیت ادامه تحصیل پزشکان عمومی، گفت: مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستم.

تامین 24 / سعید نمکی وزیر بهداشت، در واکنش به درخواست مخاطبان این خبرگزاری در سامانه «فارس من» درباره «ممنوعیت ادامه تحصیل پزشکان عمومی» اظهار داشت: متأسفانه برخی از سایت‌ها مطلبی را در زمینه عدم امکان ادامه تحصیل پزشکان عمومی منتشر کردند و نوشتند که وزارت بهداشت از ادامه تحصیل پزشکان عمومی به صورت «استریتی» جلوگیری می‌کند در صورتی که ما مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستیم.

وزیر بهداشت افزود در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس: دانشجویان ممتاز بدون گذراندن طرح می‌توانند به صورت مستقیم در امتحان تخصص شرکت کنند.

وی بیان کرد: برای افرادی که زمان بیشتری در شبکه ارائه خدمت در مناطق کمتر برخوردار مشغول به فعالیت می‌شوند، امتیازاتی با تأثیر مثبت به ازای هر سال برای ورود آنها به دوره تخصص درنظر گرفته خواهد شد.

 


ارسال نظر

captcha