قرارداد بیمه ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تمدید شد

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: باتوجه به توافق به عمل آمده بین صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و سازمان بهزیستی، در راستای تفاهم‌نامه سال ۱۳۸۶، قرارداد بیمه اجتماعی ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر از بیمه‌شدگان زن و دختر سرپرست خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی به مدت ۱۲ ماه تمدید شد.

تامین 24 / عباس باقری، مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام کرد که با توجه به توافق به عمل آمده بین صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و سازمان بهزیستی، در راستای تفاهم‌نامه سال ۱۳۸۶، قرارداد بیمه اجتماعی ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر از بیمه‌ شدگان زن و دختر سرپرست خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی به مدت ۱۲ ماه تمدید شد.

 

به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه شرط برقراری ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان و برخورداری از تعهدات بلندمدت صندوق از جمله مستمری از کارافتادگی کلی، فوت و پیری، پرداخت به موقع حق بیمه به صندوق است گفت: سازمان بهزیستی در راستای ماموریت‌های ذاتی و صیانت از حقوق بیمه شدگان زن و دختر مددجوی سرپرست خانوار تحت پوشش، نسبت به تمدید قرارداد بیمه اجتماعی تعداد 51500 نفر از مددجویان زن سرپرست خانوار روستائی و عشایری از تاریخ یکم فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، به مدت ۱۲ماه و براساس سطح یک درآمد ماهیانه مقطوع مبنای وصول حق بیمه سال ۹۸ اقدام کرده است.

 

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: ضمن هماهنگی به عمل آمده با سازمان بهزیستی حق بیمه متعلقه سه ماهه اول سال جاری مددجویان مشمول به زودی به حساب صندوق واریز خواهد شد.

 

باقری همچنین اعلام کرد: تمامی مددجویان مرد سرپرست خانوار روستایی و عشایری که با ارائه معرفی‌نامه از سوی سازمان بهزیستی به عضویت صندوق درآمده و از آنها نام‌نویسی به عمل آمده است، مشمول این قرارداد نمی‌شوند بلکه باید در اولین فرصت به کارگزاری‌های صندوق مراجعه و شخصاً نسبت به پرداخت حق بیمه خود به حساب صندوق اقدام کنند.


ارسال نظر

captcha