کارگران اردیبهشت ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن می‌گیرند

کارگران این ماه باید ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن بگیرند. عدم پرداخت به معنای تخلف است.

تامین 24 /در جلسه بهمن ماه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با ۶۰ هزار تومان افزایش به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ این مصوبه با بیش از دو ماه تاخیر در اوایل اردیبهشت توسط هیات دولت، تصویب نهایی و ابلاغ شد.

در مصوبه هیات دولت آمده که پرداخت حق مسکنِ افزایش یافته‌ی کارگران از فرودین ماه سال جاری لازم‌الاجراست؛ لذا با استناد به این مصوبه، کارگران باید مابه‌التفاوت حق مسکن فروردین را در اردیبهشت دریافت کنند.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در این رابطه می‌گوید: حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست؛ لذا کارفرمایان باید مابه‌التفاوت ۴۰ و ۱۰۰ هزار تومان را این ماه –اردیبهشت- به کارگران بپردازند.

به گزارش ایلنا، با این حساب کارگران در ماه جاری، ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن می‌گیرند؛ ۱۰۰ هزار تومان بابت حق مسکن اردیبهشت و ۶۰ هزار تومان بابت مابه‌التفاوت فروردین.

خدایی معتقد است؛ مصوبه دولت برای همه کارفرمایان کشور لازم‌الاتباع است و هرنوع استنکاف از پرداخت، تخلف محسوب می‌شود.

 


ارسال نظر

captcha