زدا تاکید کرد:

ضرورت افزایش تعامل با دیوان عدالت اداری

سرپرست سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری در سالهای اخیر بسیار مطلوب و رضایت بخش بوده است.

تامین 24 / محمدحسن زدا در جمع مدیران حقوقی و امور مجلس این سازمان گفت: در جهت پیشگیری از طرح دعاوی، تفاهم نامه هایی با دیوان عدالت اداری داشته ایم که در کاهش حجم پرونده های ورودی به دیوان بسیار موثر و مفید بوده است و از این جهت از ریاست محترم و قضات شریف دیوان تقدیر و تشکر می کنیم.

وی با بیان اینکه نقل قولی از بنده در خصوص تعداد پرونده های سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده که جای توضیح و تصحیح دارد، افزود: بسیاری از دعاوی که علیه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مطرح می شود متوجه اقدامات یا عملکرد سازمان تأمین اجتماعی نمی شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، زدا اضافه کرد: بعضاً شاهد وضع قوانین و مقرراتی هستیم بدون اینکه بار مالی آن پیش بینی یا تأمین شده باشد و این امر سازمان تامین اجتماعی را با مشکلاتی در اجرا مواجه می سازد. به عنوان نمونه موضوع مرخصی زایمان که قریب به 9 هزار پرونده در سال 97 در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است.

زدا گفت: مطابق ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ماده 29 و بند (ک) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، بند (ث) ماده 7 و بند (الف) ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، جزء 2 بند (الف) تبصره 2 قانون برنامه بودجه 97، بند (س) تبصره 5 قانون بودجه 98 و بخشنامه مورخ 92/1/4 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دولت موظف به تأمین اعتبار و تخصیص هزینه جهت مقررات دارای بار مالی به صندوقهای بیمه ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی است و از طرفی سازمان تأمین اجتماعی هم از اجرای احکام و مصوباتی که بار مالی آن تأمین نشده منع شده است.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی افزود: در چنین شرایطی بدلیل عدم تأمین بار مالی مصوبه دولت در موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه طبیعی است که حجمی از شکایات سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری به این موضوع اختصاص یابد.

زدا افزود: امیدوارم با گسترش تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه های اجتماعی در کشور که قریب به 42 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش قراردارد و دیوان عدالت اداری که از مجموعه ای از قضاوت شریف و متخصص تشکیل شده گامهای اساسی در جهت پیشگیری از طرح دعاوی برداشته شود.

 


ارسال نظر

captcha