سید میعاد صادقی خبر داد:

افزایش 24 تا 40 درصدی حقوق بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مجموع حقوق بازنشستگان این صندوق، امسال 24 تا 40 درصد رشد داشته و حقوق پایین ترین گروه های شغلی تحت پوشش با 30 سال خدمت به 20 میلیون و 985 هزار و 880 ریال خواهد رسید.

تامین 24 / به گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، سید میعاد صالحی درباره جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1398 افزود: با ابلاغ جداول همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفان صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه، این سازمان متعهد به تخصیص 12هزار و 250 میلیارد تومان بابت افزایش سنواتی و همسان‌سازی برای امسال شده است.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق ها ناشی از دو بخش افزایش سنواتی و همچنین همسان سازی است، ادامه داد: افزایش سنواتی حقوق ها برابر با 18 درصد است، البته این افزایش به نحوی است که از 440 هزار تومان کمتر نباشد.

صالحی تصریح کرد: علاوه بر افزایش سنواتی، مبلغی نیز بابت همسان سازی به حقوق بازنشستگان اضافه شده است.

بر اساس اعلام پیشتر صندوق بازنشستکی کشوری احکام سال 1398 بازنشستگان تحت پوشش این صندوق صادر شده و روی سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس www.cspf.ir قرار گرفته است.


ارسال نظر

captcha