یادداشتی از محمدعلی عباس‌زاده وحید

تامین منابع، مهم‌ترین چالش تامین‌اجتماعی

اشتغال و تولید، ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش نیروی کار و افزایش بهره‌وری را می‌توان از جمله مؤلفه‌هایی دانست که با عملکرد تامین‌اجتماعی در هر کشور نسبت مستقیم دارند؛ اما تامین‌اجتماعی در ایران برای ارائه خدمات به کارگران با چالش‌های جدی رو‌به‌روست.

محمدعلی عباس‌زاده وحید

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان خراسان‌شمالی

تامین 24 / در سال‌جاری نیز تبعات تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا و دیگر کشورها به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند، مهم‌ترین چالش پیش روی این سازمان خواهد بود. تحریم‌هایی که تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری گسترده را به‌دنبال دارد. این مشکلات سبب شده سازمان در حال حاضر با مشکل تامین منابع دست‌وپنجه نرم کند، اما همچنان امید می‌رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نام گرفته است، رونق  منابع در سازمان تامین‌اجتماعی نیز شکل بگیرد. در استان خراسان‌شمالی، بحث پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع، جدی نیست.

ما کوشیده‌ایم این مورد را براساس سیاست‌هایی که از سوی سازمان اعلام شده و با همگامی با سازمان، مدیریت کنیم تا مشکلات جدی برای تامین‌اجتماعی در استان ایجاد نشود. در واقع، سازمان تامین‌اجتماعی خراسان‌شمالی،‌ با توجه به تدابیری که اندیشیده در زمینه پرداخت تعهدات بلندمدت خود در بحث بازنشستگی،‌ ازکارافتادگی، بازماندگان بیمه‌شده متوفی و ... مشکلی ندارد و از آنجا که حقوق‌ها به‌موقع پرداخت می‌شود، خوشبختانه در عمل به تعهدات خود - چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت- موفق بوده است. اما یکی از چالش‌هایی که سازمان تامین‌اجتماعی استان خراسان‌شمالی با آن روبه‌روست، انتظارات و توقعات مقامات برون‌سازمانی از این سازمان است. از آنجا که در این استان اقوام گوناگونی زندگی می‌کنند و در بحث قومیت‌ها، مذاهب و لهجه‌ها تنوع زیادی وجود دارد، همواره کوشیده‌ایم با مدیریت این تنوع، از بروز چالش جلوگیری کنیم؛

بنابراین لازم است مقامات برون‌سازمانی نیز با توجه به این مسائل از انتظارات خود از سازمان تامین‌اجتماعی بکاهند. برگزاری همایش مدیران تامین‌اجتماعی استان‌ها در تهران، باعث ایجاد ارتباط بین مدیران استان‌های مختلف کشور می‌شود. مدیران می‌توانند در این گردهمایی، سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی سازمان را تحلیل کنند، پیش بگیرند و در ارائه هرچه بهتر خدمات خود قدم بردارند. به‌طور مثال، سال گذشته یکی از محورهای همایش مدیران تامین‌اجتماعی بحث گسترش خدمات الکترونیکی و غیرحضوری بود که با برنامه‌ریزی‌هایی که در استان خراسان‌شمالی انجام گرفت، تا به امروز حدود 80 درصد این سیاست دنبال شده و مطلوبیت و رضایت‌مندی که هدف این خدمات بوده به‌دست آمده است.

 

منبع: اداره کل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی


ارسال نظر

captcha