زدا

درمان، آبروی سازمان تامین اجتماعی است

سرپرست سازمان تامین اجتماعی بخش درمان را آبروی این سازمان دانست و گفت: به دلیل جایگاه خاص خدمات درمانی در سبد نیازهای بیمه شدگان و مخاطبان این سازمان، درمان پیشانی و تریبون خدمت رسانی این سازمان به مخاطبان است و باید برای بهبود خدمات درمانی تلاش کنیم.

تامین 24 / محمد حسن زدا در جلسه کارگروه درمانی و آی تی سازمان تامین اجتماعی که در حاشیه همایش سراسری مدیران این سازمان در حال برگزاری است، افزود: اگرچه ممکن است به صورت ناخواسته کوتاهی‌هایی در حق کادر درمانی و پرستاری سازمان شده باشد، اما تمام تلاش خود را برای پرداخت مطالبات به‌حق آنها انجام می دهیم و احترام به کادر درمانی، در کنار تکریم مراجعان، از اولویت ها است.

به گزارش « تامین ۲۴»، زدا بر یکپارچه سازی درمان سازمان تاکید کرد و ادامه داد: ارتقای هتلینگ در مراکز درمانی، رضایتمندی زیادی در پی داشته و اگر همه بخش های مرتبط با درمان با خرد جمعی و بهره برداری از دیدگاه ها و نظرات تخصصی کارشناسان حرکت کنند، در کسب رضایتمندی ذینفعان بیش از پیش موفق خواهیم بود.

وی از تفویض اختیارات بیشتر به مدیریت های درمان استانی خبر داد و گفت: تصویب و پرداخت مزایای انگیزشی به معاونت درمان و مدیران درمان استان ها تفویض شده است تا هرچه بیشتر برای قدردانی از خدمات کارکنان بخش درمان تلاش شود.

 


ارسال نظر

captcha