لطفی تاکید کرد

حذف کارمندان قراردادی از خدمات بیمه تکمیلی اجحاف است

نماینده مردم رزن در مجلس دهم با بیان اینکه حذف کارمندان قراردادی از خدمات بیمه تکمیلی اجحاف است، گفت: کارمندان قراردادی که شناسه استخدامی‌شان در سازمان اداری استخدامی صادرشده است، نباید از خدمات بیمه تکمیلی محروم شوند.

تامین 24 / حسن لطفی درباره وضعیت اجرایی بیمه تکمیلی در ادارات کشور، گفت: زمانی که هزینه‌های ضروری در خصوص استفاده از بیمه تکمیلی در ادارات پیش‌بینی شده است، برطبق قانون الزامی است که کارمندان قراردادی نیز از خدمات درمانی بیمه تکمیلی بهره ببرند.

 

کارمندان قراردادی از حق قانونی‌شان در استفاده از بیمه تکمیلی محروم نشوند

 

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارمندانی که براساس مجوز استخدامی کشوری برمبنای قوانین حوزه اشتغال به اصطلاح به طریق قراردادی و پیمانی استخدام شده‌اند، می‌توانند برطبق قانون از خدمات بیمه تکمیلی بهره ببرند؛ بنابراین نباید کارمندان را از حق قانونی‌شان در استفاده از بیمه تکمیلی محروم کرد.

 

وی ادامه داد: بیمه تکمیلی کمک هزینه مناسبی برای کارمندان ادارات در زمان درمان بیماری‌های مختلف است و از همین‌رو بیمه تکمیلی می‌تواند در کاهش هزینه‌های خدمات درمانی کارمندان نقش چشمگیری را ایفا کند.  

 

هزینه‌های ضروری برای بیمه تکمیلی در دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده است

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کارمندان قراردادی که شناسه استخدامی‌شان در سازمان اداری صادر شده است، الزامی است که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بگیرند، یادآور شد: بیمه تکمیلی نقش چشمگیری در افزایش سرانه سلامت جامعه دارد؛ زیرا زمانی که هزینه‌های درمانی برای استفاده خدمات درمانی و بهداشتی  کاهش یابد به‌طور حتم، بیماران مبحث پیش‌گیری از درمان را به نحو مطلوب‌تر دنبال می‌کنند.


ارسال نظر

captcha