خدمات درمانی تامین اجتماعی در کرمان ارتقای کمی و کیفی دارد

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان کرمان از بعد کمی و کیفی ارتقاء یافته است.

تامین 24 / دکتر مهدی درخشان در جلسه تقدیر از موفقیت های مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان اظهار کرد: در تمامی استان های کشور از بعد سخت افزاری اقدامات شایسته ای مانند توسعه مراکز درمانی، ارتقای هتلینگ بیمارستانی، افزایش تجهیزات و ارتقای خدمات اورژانس ها انجام شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: علاوه بر پیشرفت های سخت افزاری نباید از افزایش و ارتقای کیفی خدمات غافل شد و این با برنامه ریزی دقیق قابل تحقق است.

دکتر درخشان تاکید کرد: موضوع خوشرویی نیز باید در مراکز درمانی تامین اجتماعی نهادینه شود.

وی با بیان اینکه مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان در زمینه استاندارد سازی پیشرو بوده است، گفت: امیدواریم در سال آینده نیز این مسیر موفقیت آمیز تداوم یابد و بتوانیم این تجربیات و موفقیت ها را به سایر استانها منتقل کنیم.

دکتر درخشان با بیان اینکه مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان به مقوله کیفیت نگاه عمیقی دارد، گفت: افزایش کیفیت خدمات باعث افزایش رضایتمندی مشتریان است که مستلزم برنامه ریزی دقیق است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: تلاش داریم بخشی از مطالبات مراکز طرف قرارداد را به زودی پرداخت کنیم.

وی در زمینه نیروی پرستاری در مراکز درمانی تامین اجتماعی گفت: نرم کادر پرستاری به روز می شود و بر این اساس نیروهای جدید استخدام خواهند شد تا کمبود نیروی پرستاری رفع شود و فشار کاری آنان کاهش یابد.

دکتر درخشان گفت: با داشتن سیستم و برنامه ریزی می توان خدمات را کیفی سازی کرد و رضایت بیمه شدگان را به دست آورد.

وی افزود: در دنیای امروز نباید صرفا به سخت افزار اکتفا کرد و باید برنامه ها و اقدامات نرم افزاری لازم را نیز به کار گرفت.

دکتر امین فخر مدیر درمان تامین اجتماعی کرمان نیز در ادامه این جلسه گفت: ارتقای کیفیت خدمات دغدغه دائمی این مجموعه است و همین امر باعث بروز خلاقیت توسط آنها شده است.

وی ادامه داد: خلاقیت در شرایط کنونی ارزش مضاعفی دارد و با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان تاکنون اختلالی در انجام کارها به وجود نیامده است و کارهای شایسته و ماندگاری انجام شده و این مسیر ارتقاء یافته است.

دکتر فخر تصریح کرد: از سال 94 حرکت به سوی استاندارد سازی در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان آغاز شده است و حضور معاون درمان سازمان در این استان، تاییدی بر صحت کارهای انجام شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی کرمان اظهار امیدواری کرد با اتحاد و همت بیشتر بتوان این مسیر را ادامه داد.


ارسال نظر

captcha