معاون درمان سازمان تامین اجتماعی:

مهمترین وظیفه کمیسیون پزشکی، بررسی وضعیت از کارافتادگی بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی است

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس ماده 91 قانون تامین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنان، مهمترین وظیفه کمیسیون های پزشکی است که با استقرار سیستم جامع کمیسیون های پزشکی و وجود قابلیت های متنوع در آن، شرایط خوبی در راستای تسهیل در ارائه این حمایت فراهم شده است.

تامین 24 / دکتر مهدی درخشان در جلسه شورای مدیران معاونت درمان که با موضوع کمیسیون های پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: ارائه حمایت از کارافتادگی، یکی از مهمترین خدمات سازمان است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و ارائه رفتار صحیح و درخور شان بیمه شدگان سازمان و افزایش رضایتمندی و کیفیت خدمات نیز یکی از اهداف مهم این سازمان است.

دکتر درخشان ضمن تاکید به رعایت حقوق متقاضیان افزود: پزشکان کمیسیون پزشکی باید جهت تصمیم گیری و صدور رای به اطلاعات درمانی بیمه شدگان معرفی شده به کمیسیون دسترسی داشته و اخلاق پزشکی را نیز در این زمینه رعایت نمایند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، رئیس گروه کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این نشست گفت: مکانیزه کردن کمیسیون ها و شوراهای پزشکی از طریق استقرار سامانه متمرکز کمیسیون های پزشکی با هدف ارتقای سرعت، دقت و کیفیت فرآیندها، استقرار سامانه خدمات غیرحضوری کمیسیون ها و شوراهای پزشکی در پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی، گزینش، آموزش و به کارگیری پزشکان معتمد (موضوع ماده 70 قانون) برای کنترل اولیه پرونده متقاضیان از کارافتادگی، تدوین کتاب بیماریها و محدوده استراحت پزشکی و بازطراحی فرآیند رسیدگی به درخواست متقاضیان استراحت پزشکی و اروتز و پروتز از مهم ترین اقدامات انجام شده حوزه کمیسیون پزشکی است.

علی طجری افزود: تغییر در نحوه انتخاب و شیوه فعالیت پزشکان معتمد معاینات بدو بیمه گزاری و فرآیند های مرتبط، استقرار شیوه نوین نظارت بر مراکز تابعه در قالب کارتابل نظارت آنلاین سیستمی و بهبود شیوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون ها و شوراهای پزشکی، از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون های پزشکی جایگاه حساس و خاصی در سازمان تامین اجتماعی دارند، گفت: شفافیت در این حوزه و نظارت دقیق بر فعالیتها، بسیار حائز اهمیت است.


ارسال نظر

captcha