تقدیر از برترین‌های وزارت رفاه در عرصه خدمت‌رسانی

رشد ۱۱ درصدی عملکرد وزارت رفاه در سال جاری

مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد ۱۱ درصدی عملکرد وزارت رفاه در سال جاری خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته از بیشترین رشد در بین سازمان‌های تابعه برخوردار بوده‌اند.

تامین 24 / رضا شریعت در مراسم تجلیل از تلاش‌گران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن ۱۷ شهریور این وزارتخانه برگزار شد گفت: در راستای اجرای مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی ملزم به استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری در واحدهای خود بوده و باید ضمن تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.

 

به گزارش ایسنا، وی افزود: استقرار نظام مدیریت عملکرد و سنجش میزان موفقیت دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌ها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه سازمان‌ها است و فرصتی فراهم می‌آورد تا عملکرد دستگاه‌های اجرایی در فضای سالم رقابتی بر اساس الگوهای روزآمد مدیریتی ارزیابی شود.

 

مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نتایج حاصل از ارزیابی به عمل آمده در سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، بیان‌گر کسب امتیاز ۱۴۹۰.۷۲ از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز مربوط به شاخص‌های عمومی و اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است گفت: با توجه به امتیاز کسب شده، شاهد ۱۱ درصد افزایش عملکرد نسبت به سال ۱۳۹۵ هستیم که ثمره آن افزایش رضایت و اعتماد عمومی جامعه به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه و تکیه‌گاه نظام اداری، تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های امید بخش دولت تدبیر و امید است.

 

شریعت ادامه داد: در همین راستا ستاد و سازمان‌های تابعه از منظر شاخص‌های اختصاصی با کسب میانگین بالاتر از ۹۰۰ امتیاز در سطح عالی قرار گرفته است و ستاد وزارتخانه در مجموع شاخص‌های اختصاصی و عمومی با توجه به امتیاز کسب شده ۱۶۵۰/۶۰ در سطح خوب قرار گرفته است.

 

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی نیز با کسب ۱۵۱۵.۷۷ امتیاز در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سطح خوب و رتبه دوم قرار گرفته است، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با ۱۴۲۶ امتیاز، صندوق بازنشستگی کشوری با ۱۳۹۱ امتیاز و سازمان تامین اجتماعی با ۱۳۷۸.۸۱ امتیاز در سطح متوسط و رتبه های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

 

مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته از بیشترین رشد در بین سازمان‌های تابعه برخوردار بوده است.

 

شریعت با اشاره به اینکه ستاد در محورهای توسعه سرمایه انسانی، دولت الکترونیک و ارتقای سلامت اداری از نظر شاخص‌های عمومی، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده و در بعد شاخص‌های اختصاصی نیز معاونت‌های تعاون، روابط کار و رفاه اجتماعی حائز رتبه های اول تا سوم شده‌اند گفت: در همین بعد موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان سازمان مستقل نیز با کسب بالاترین میزان تحقق حائز رتبه برتر شده است.

 

وی ادامه داد: در بعد شاخص‌های عمومی، سازمان‌های تابعه محور مدیریت سرمایه انسانی سازمان تامین اجتماعی با ۸۷ درصد و در محور ارتقای سلامت اداری سازمان بهزیستی با ۷۶.۶۰ درصد بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند. در بعد شاخص‌های اختصاصی سازمان‌های تابعه، محور های کارایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با ۱۰۰ درصد تحقق و صندوق بازنشستگی کشوری با ۹۹ درصد و محور دسترسی و پیش‌گیری سازمان بهزیستی کشور با۹۶ درصد بالاترین تحقق عملکرد را در محورهای ارزیابی عملکرد داشته‌اند.

 

مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جشنواره شهید رجائی فرصت مناسبی فراهم آورد تا سایر سازمان‌های خارج از شمول مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و واحدهای استانی آن‌ها نیز با توجه به ارزیابی‌های داخلی به عمل آمده مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند.


ارسال نظر

captcha