8 درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در کشور زنان هستند

تا پایان سال گذشته، یک میلیون و 769 هزار و 978 نفر در سراسر کشور بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند که میانگین سابقه آنان 24.6 سال است.

تامین 24 / بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در همین مدت، میانگین سابقه بازنشستگان مرد که 92 درصد کل بازنشستگان این سازمان را تشکیل می دهند، 25 سال است و میانگین سابقه بازنشستگان زن تامین اجتماعی که 8 درصد کل بازنشستگان این سازمان را شامل می شوند، 19.5 سال است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،تا پایان سال گذشته،بازنشستگان با سوابق30 تا 34 سال، بیشترین تعداد را در میان گروه بندی سوابق دارا هستند به طوری که42 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می شوند.

گفتنی است، در همین مدت 35 درصد بازنشستگان زن تامین اجتماعی با سوابق 20 تا 24 سال بازنشسته شده اند که بیشترین تعداد در میان گروه های سابقه زنان محسوب می شود.


ارسال نظر

captcha