خانه کارگر قزوین، نمونه کشوری شد

خانه کارگر استان قزوین به عنوان خانه کارگر نمونه کشور انتخاب شد و دبیر آن لوح تقدیر دریافت کرد.

تامین 24 / در دومین  نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر  کشور در شهرستان یاسوج‌، خانه کارگر استان قزوین به عنوان خانه کارگر نمونه کشور در بین سایر استان‌ها انتخاب شد و دبیر این تشکیلات از طرف علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش ایلنا، خانه‌های کارگر در هر استان و شهرستان از میان کارگران مشمول قانون کار و نوع بیمه اجباری تامین اجتماعی عضو می‌گیرد که با دریافت کارت عضویت، کارگران و خانواده آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی کوتاه مدت رایگان، خدمات فرهنگی، رفاهی استفاده نمایند و با توجه به اخذ قرارداد با فروشگاه‌های شهرستان، کارگران می‌توانند با ارائه کارت از تخفیف ارائه شده در فروشگاه‌ها بهره‌مند شوند. همچنین یکی از مهمترین اقدامات خانه‌های کارگر پی‌گیری مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران شاغل و بازنشسته آن است.

 

 


ارسال نظر

captcha