در جلسه مشترک دو تشکل کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد

دولت بدهی خود و بهره آن را به تامین اجتماعی بپردازد

در جلسه مشترک کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و کانون بازنشستگان استان تهران، بر کلیدی‌ترین مطالبات کارگران و بازنشستگان تاکید شد.

تامین 24 / امروز (19شهریور) دو تشکل کارگری استان تهران، نشست مشترکی برگزار کردند. در نشست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و کانون بازنشستگان استان تهران بر پی‌گیری مطالبات کارگران تاکید شد.

 

به گزارش ایلنا، این دو تشکل کارگری عنوان کردند که خواهان پرداخت و تصحیح بدهی دولت به تامین اجتماعی هستند و با توجه به این که بدهی دولت، یک بدهی انباشته است و از آنجا که هر سال دولت سهم خود را بابت گروه‌های تحت پوشش نپرداخته، بایستی براساس بهره مرکب با سازمان تسویه نماید؛ این دو تشکل مصوب کردند که نوع پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی باید به شیوه پرداخت سالانه باشد.

 

در ادامه این جلسه‌ مشترک، این دو تشکل صنفی، خواستار توقف اجرای بند «و» تبصره 7 قانون بودجه و واریز سهم درمان کارگران به خزانه‌داری کل شدند و تاکید کردند که نباید این بند در قوانین بودجه سال‌های بعد تکرار شود.

 

یکی دیگر از مصوبات این جلسه مشترک، مخالفت با تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی بدون حضور نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته است؛ این دو کانون صنفی عنوان کردند که از این به بعد نباید نمایندگان مجلس بدون حضور ذی‌نفعان، اقدام به تصویب طرح و لایحه در خصوص تامین اجتماعی کنند.

 

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و کانون بازنشستگان استان تهران همچنین خواستار برگزاری سریع‌تر جلسات شورای عالی کار و افزایش دستمزد براساس مندرجات قانونی شدند و اعلام کردند که نوسانات ارز، زندگی کارگران شاغل و بازنشسته را مختل کرده‌است.

 

آنها همچنین خواستار متوقف شدن موضوع بیمه بیکاری از طریق کارگزاری‌ها و بازگشت آن به روال سابق شدند.

 

در پایان مقرر شد نشست مشترک این دو تشکل صنفی، هر دو هفته یکبار برگزار شده و در ارتباط با مطالبات کارگران به بحث و رایزنی بپردازند.


ارسال نظر

captcha