عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مجلس عنوان کرد

بخشودگی جرایم بیمه ای گامی مثبت در حمایت از تولید

محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مجلس شرایط اقتصادی کشور را نامناسب توصیف کرد و گفت: در این وضعیت باید تصمیماتی بگیریم که به نفع تولید و اشتغال باشد و چالش ها را از بین ببرد.

تامین 24 / صباغیان مشکلات بنگاههای اقتصادی را در زمینه های گسترده توصیف کرد و گفت: اگر مشکلات را از دوش کارفرمایان برداریم و مقداری هم برای آنان چاره اندیشی کنیم، می توانیم به اقتصاد کشور به ویژه بیکاری سروسامان بدهیم.

وی در گفت و گو با تامین 24، با اشاره به اختلافات بین کارگر و کارفرما گفت: یکی از جدی ترین چالش های تولید، همین مشکلات بین کارگر و کارفرما است که باعث مشکلات بیشتر برای تولید شده است.

نماینده مهریز و بافق بهترین حالت برای بنگاه اقتصادی را تعامل بین کارگر و کارفرما دانست و گفت: اگر یک طرف را بگیریم تولید و اشتغال زمین می خورد.

وی بخش مهمتر چالش بنگاه های اقتصادی را چالش بین دستگاه های دولتی از جمله بانک ها، تامین اجتماعی و دارایی دانست و گفت: همیشه این دستگاه ها مطالباتی از بنگاه های اقتصادی دارند که در اثر ناتوانی کارفرما در ادای آنها، به تاخیر و جریمه منجر می شود.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی کشور با تاکید بر اینکه جرایم شاید در کوتاه مدت زیاد نمود نداشته باشد اما در دراز مدت تاثیرات مخربی بر بنگاه اقتصادی می گذارد، گفت: بنگاه هایی سراغ داریم که در پرداخت دیون خود به اندازه ای تاخیر کرده اند که جریمه از اصل پول بیشتر شده و در بسیاری از موارد باعث شده تا بانک یا اداره مربوطه آن بنگاه اقتصادی را به نفع خودش مصادره کند.

وی بخشودگی جرایم بیمه ای در وضعیت نامناسب اقتصادی کنونی را خوب توصیف کرد و گفت: وضعیت بازار آشفته است و قیمت ها افسارگسیخته شده است به همین دلیل بخشودگی جرایم کارفرمایان را گام مثبتی می دانم اما اگر شرایط مناسب باشد و بنگاه اقتصادی خوب تولید کند و به قیمت خوب هم بفروشد و سود هم داشته باشد اما حق بیمه یا اقساط خودش را نپردازد دلیلی بر بخشودگی جرایم بیمه ای وجود ندارد.

صباغیان بهترین روش را زمانبندی بخشودگی جرایم دانست و گفت: این درست نیست که هیچ ضابطه ای وجود نداشته باشد و به کارفرمایان بگوییم هر وقت دلتان می خواهد حقوق خودتان را ادا کنیم و هر وقت هم که دلتان نخواست پرداخت نکنید.

وی با اشاره به اینکه برخی ها قانون گریز هستند، گفت: نمونه بارز آن جرایم رانندگی است. راهنمایی و رانندگی اعلام می کند که هر کس جریمه دارد می تواند مراجعه کند و از بخشودگی جریمه دیرکرد بهره مند شود اما مردم برای پرداخت اصل مبلغ جریمه های رانندگی شان هم مراجعه نمی کنند زیرا انتظار دارند همه آن بخشیده شود. این معضلی است که اکنون کارفرمایان با دستگاه های دولتی دارند و منتظر این هستند که روزی کل آنها بخشیده شود.


ارسال نظر

captcha