رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

هفته تأمین اجتماعی فرصتی برای تبیین خدمات سازمان تامین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: هفته تأمین اجتماعی فرصتی است که مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و مشکلات و چالش‌های این سازمان را به بحث بگذاریم و نقاط قوت و خدمات این سازمان را نیز به جامعه یادآوری کنیم.

تامین 24 / حسن صادقی اظهار داشت: تأمین اجتماعی به لحاظ ساختار و گستردگی چتر حمایتی آن و تکثر و تعدد خدماتی که به اقشار وسیعی از جامعه ارائه می‌دهد به عنوان یک سازمان چند وجهی عملکرد قابل توجهی در تأمین عدالت اجتماعی دارد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با نیمی از جمعیت کشور رابطه مستقیم دارد و نقش بی‌بدیلی در حمایت از حاکمیت سیاسی دارد که در جهت تحقق عدالت اجتماعی ایفای نقش می‌کند.

 

صادقی ادامه داد: برقراری امنیت اجتماعی و روانی، امید به آینده و تأمین معیشت بخشی از جامعه بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و برهمین اساس نظام سیاسی و مجموعه حاکمیت بایستی در حفظ جایگاه و ارتقاء خدمات این سازمان همکاری کنند.

 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه هدف سازمان تأمین اجتماعی کمک به اجرای سیاست‌های رفاهی کشور است، اظهار داشت: در نوسان‌های اقتصادی مهمترین اولویت کشور باید ثبات اقتصادی و اجتماعی باشد که تأمین اجتماعی در این رابطه نقشی تعیین کننده دارد.


ارسال نظر

captcha