یادداشتی از حسین مشیری

محاسبات آکچوئری و تلاش برای پایایی صندوق تامین‌اجتماعی

در سال‌های گذشته چندین بار کارشناسان سازمان بین‌المللی کار برای امور آکچوئری به ایران سفر کردند. هر بار به دلایلی این ارزیابی‌ها ناقص صورت گرفته است.

حسین مشیری

مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تامین‌اجتماعی

تامین 24 /  مهم‌ترین علت عدم محاسبات آکچوئری مهیا نبودن و ناقص بودن برخی اقلام آماری موردنیاز برای انجام محاسبات در آن دوره‌های زمانی بوده است. اما در حال حاضر عمده داده و اطلاعات موردنیاز جهت انجام محاسبات آکچوئری فراهم شده است، بنابراین می‌توان با یک اطمینان نسبتا بالا نسبت به انجام محاسبات اقدام کرد.

نتایج حاصل از انجام محاسبات آکچوئری به‌خصوص هنگامی که توسط یک سازمان معتبر بین‌المللی صورت می‌گیرد، می‌تواند علاوه بر روشن‌کردن وضعیت آینده سازمان تامین‌اجتماعی، ابزاری برای ارائه به دولت، مجلس و شرکای اجتماعی باشد. از آنجایی که کارشناسانی که در این پروژه کار می‌کنند از کارشناسان زبده و ماهر هستند، اعتبار پروژه از یک پشتوانه بین‌المللی قوی برخوردار و قابل ارائه در سطوح کلان است.
 
مهم‌ترین نتایج و خروجی‌های این طرح شامل پیش‌بینی‌هایی از آینده سازمان در خصوص پیش‌بینی وضعیت جمعیتی، مالی و نقطه سربه‌سر سازمان است. ضمن اینکه از نتایج مهم این طرح، ارائه تحلیل‌هایی تحت‌عنوان تحلیل‌ حساسیت به‌منظور بررسی تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بر وضعیت کلی سازمان در سال‌های آتی است، ضمن آنکه بر اساس نتایج به دست آمده، انتظار می‌رود راهکارهای اصلاحی تحت عنوان اصلاحات در نظام تامین‌اجتماعی ارائه شود که این اصلاحات می‌تواند در خصوص متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، مالی و... باشد. این اطلاعات موجب پایاتر شدن صندوق تامین‌اجتماعی و عقب‌افتادن زمان نقطه سربه‌سری سازمان خواهد شد.
 
نکته مهمی که در مورد ارزیابی‌های آکچوئری باید مدنظر داشت این است که نتایج و محاسبات آکچوئری برای یک نسل محاسبه می‌شود که این محاسبات مسلما منجر به مقدار عددی محاسبه‌شده دقیق نمی‌شود. یعنی محاسبات آکچوئری افقی از آینده را ترسیم می‌کند که این افق نشان‌دهنده وضعیت کلی سازمان در آینده است و مقادیر عددی محاسبه‌شده لزوما اعداد دقیق و بدون خطایی نیست. به‌خصوص اینکه این محاسبات بر اساس برخی مفروضات صورت می‌گیرند که می‌تواند در سال‌های آینده تغییر یابند و کل محاسبات را تحت‌تاثیر قرار دهند.
منبع: هفته نامه آتیه نو

ارسال نظر

captcha