نگاهی به دستاوردهای سازمان تامین اجتماعی

کسب رتبه برترسازمان تامین اجتماعی در حوزه IT نظام اداری

معاونت «اداری و مالی» سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از هفت معاونت این سازمان برنامه‌ها و فعالیت‌های مهمی را به منظور ارتقای خدمات رسانی به بیمه شدگان و کارکنان این سازمان اجرا می‌کند.

تامین 24 / کسب رتبه برتر در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری در میان دستگاههای اجرائی کشور از طریق راه‌اندازی و اجرای متمرکز سیستم اتوماسیون اداری سازمان در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور و چهل و هشتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌های کل کشور و دریافت لوح تقدیر از معاونت پشتیبانی و تحول اداری دفتر ریاست جمهوری از مهم‌ترین توفیقات معاونت اداری و مالی این سازمان است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در خدماتدهی مناسب به ایثارگران در میان دستگاههای اجرائی کشور از طریق جذب بالغ بر ١٣٠٠ نفر از فرزندان مشمول ماده ٢١ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (از سال ٩٤ تاکنون) موفق به کسب رتبه برتر شده و لوح تقدیر از ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کرد.

ایجاد خط FTP برای تبادل امن اطلاعات مالی بین سازمان و بانک‌ها، پایلوت پرداخت متمرکز تعهدات کوتاهمدت در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، یزد، آذربایجان شرقی، فارس و کرمان، اقدامات مرتبط با متمرکزسازی صدور برگ پرداخت حق بیمه و تسهیل در پرداخت حق بیمه و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی صندوق کارگشایی سازمان بر مبنای اطلاعات رسیدگی شده ترازنامه صندوق‌های کارگشایی واحدهای اجرایی سراسر کشور از دیگر فعالیت‌های حوزه اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی است.

برگزاری آزمونهای مهارتی کارکنان و مدیران کارگزاریهای کل کشور و نمایشگاه کتاب داخلی در محل کتابخانه سازمان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، ابلاغ برنامه و بودجه سال ١٣٩٧ واحدهای اجرایی سازمان، ابلاغ تشکیلات مصوب ایجاد برخی مراکز درمانی و ارتقاء تیپ ٣٦ شعبه در سطح واحدهای اجرایی ادارات کل استانها را می‌توان از دیگر اقدامات معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی برشمرد.


ارسال نظر

captcha