آلودگی هوا عامل مرگ ۴.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶

طبق گزارش جدید سازمان ملل، حدود ۴.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ به دلیل میزان بالا آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند.

تامین 24 /طبق اعلام سازمان ملل در سال ۲۰۱۶، ۹۱ درصد جمعیت شهری در جهان هوایی را استنشاق کردند که منطبق با دستورالعمل های کیفیت هوا سازمان بهداشت جهانی در مورد اندازه ذرات (PM ۲.۵) نبوده است؛ بیش از نیمی از افراد در معرض آلودگی هوا که حداقل ۲.۵ برابر بیشتر از حد استاندارد بوده، قرار گرفته اند.

به گزارش مهر، به گفته محققان، بسیاری از شهرهای جهان با چالش جدی در کنترل روند سریع شهری سازی مواجه بوده اند.

بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، نسبت جمعیت شهری در سطح جهان که در محله های پرجمعیت زندگی می کردند از ۲۸.۴ درصد به ۲۲.۸ درصد کاهش یافته است. اگرچه شمار واقعی افراد ساکن در محله های پرجمعیت از ۸۰۷ میلیون نفر به ۸۸۳ میلیون افزایش یافته است.


ارسال نظر

captcha