کتاب «سرنوشت یک صندوق» منتشر شد

«سرنوشت یک صندوق» نام کتابی است که به سفارش صندوق بازنشستگی کشوری تالیف و به تازگی منتشر شده است.

تامین 24 / هدف از تهیه و تدوین این کتاب را به خوبی از این عبارت مندرج در مقدمه آن می‌توان فهمید:«گفته‌اند، ملتی که از تاریخ درس نگیرد، مجبور است چرخ چاه را دوباره اختراع کند».

این عبارت نشان می‌دهد که جمع‌آوری اطلاعاتی پیرامون تاریخ فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری، می‌تواند مانند گنجینه‌ای ارزشمند، راهگشای گسترش تامین اجتماعی در جوامع باشد؛ چونان که نویسنده نیز در مقدمه آورده است: «کتاب پیش‌رو درباره تاریخ صندوق بازنشستگی کشوری است که هسته نخستین آن بیش از یکصد سال پیش شکل گرفته و آرام آرام به نهادی تعیین کننده در نظرام دیوان‌سالاری کشور بدل شده است». در ادامه آمده است: «این کتاب تلاش می‌کند با تدوین تاریخ گذشته این صندوق، زمینه‌ساز توشه‌گیری و افروختن چراغ راه آینده باشد و مهمتر اینکه الگویی برای تدوین تاریخ دیگر صندوق‌ها باشد».

 

هر یک از عناوین و مباحث این کتاب، گوشه‌ای از تاریخ پیدایش و روند فعالیت این صندوق را هویدا کرده و با خواندن آن، گویی وارد تاریخ می‌شوی و می‌توانی رخدادها و روند فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری را نظاره کنی.

 

عناوینی مانند «صندوق بازنشستگی کشوری در آیینه تجارب مدیران»، «دوران جنینی از 1301 تا 1354»، «دوران شکل‌گیری سازمانی از 1354 تا 1357» از جمله مطالب آغازین کتاب است که رفته رفته با بررسی موضوع‌هایی مانند «دوران التهاب» و «دوران آغاز تحول سازمانی» فعالیت این صندوق تشریح شده و با عناوینی مانند «دوران تنش‌های دامنگیر تا ثبات نسبی»، «دوران تلاش برای تعالی سازمانی» و سپس «جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی» پایان می‌یابد.

 

این کتاب به سفارش موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا «نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری» و به همت میکائیل عظیمی به عنوان مجری طرح، در 500 نسخه توسط انتشارات کویر به چاپ رسیده است. علاقمندان می‌توانند این کتاب را به مبلغ 11 هزار تومان تهیه کنند.  


ارسال نظر

captcha