افزایش 10/2درصدی هزینه خانوار نسبت به خرداد سال قبل

مرکز آمار ایران اعلام کرد در خرداد ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٦,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تامین 24 / در این ماه، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٢ درصد است. به گزارش فارس، به نقل از مرکز آمار ایران، در خرداد ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٦,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ١٠.٢ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٨,٣ درصد) ١.٩ واحد درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (١.٩ واحد درصد) در یک ماه، از فروردین ١٣٩٢ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

منبع: روزنامه شرق 


ارسال نظر

captcha