مدیر عامل شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در گفت و گو با« تامین 24» عنوان کرد

جذب مشتری هدف تامین اجتماعی در نمایشگاه ایران هلث

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی سازمان تامین اجتماعی گفت: حضور در نمایشگاه ایران هلث در جذب مشتری و عقد قرارداد تجهیز مراکز درمانی خارج از سازمان موثر است.

تامین 24 / مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی با اشاره به تجربه نیم قرنی این شرکت در  تجهیز مراکز درمانی  گفت: شرکت ما تاکنون 400 پروژه درمانی سازمان تامین اجتماعی تجهیز کرده و  به مرحله بهره برداری رسانده است و در سال جاری نیز در مجموع اجرای  15 پروژه از جمله تجهیز بیمارستان هدایت تهران، بیمارستان دزفول، پلی کلینیک های تفرش، پیشوا، درمانگاه سرخه و بیمارستان 32 تخته خوابی خوی  را در دستور کار دارد.

رضا آقا محمدیان در گفت و گو با «تامین 24» هدف از حضور شرکت در بیست و یکمین نمایشگاه ایران هلث را جذب مشتری خارج از سازمان ها عنوان کرد و گفت: حضور در این نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی برای سایر شرکت های سازمان تامین اجتماعی که در این زمینه فعال نیستند موضوعیتی نداشته است و شرکت در صددد جذب مشتری غیر از سازمان و گرفتن پروژه های خارجی و ارگان های دولتی مثل نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد... در این نمایشگاه حضور یافته است و قطعا با مذاکرات موثر در این خصوص  سودددهی برای شرکت و به تبع آن برای سازمان به ارمغان خواهد آمد.

وی با تاکید بر اینکه توجه جدی تر به هم افزایی در بین شرکت ها و هلدینگ های سازمان تامین اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد، تاکید کرد: اگرچه همواره در جلسات متعدد سازمان بر ضرورت ایجاد و توسعه هم افزایی تاکید می شود اما به نظر می رسد که گاهی متاسفانه رقابت ناسالم و بعضا ارتباطات خارج از سیستم های اداری مانع ایجاد هم افزایی ها و هدف والاتر و نتیجه مثبت مدنظر سازمان شده است .

آقامحمدیان با اشاره به رویکرد شرکت در ایجاد تعامل با شرکت های همکار گفت: اگرچه تلاش شرکت همواره بر ایجاد تعامل و هم افزایی در تجهیز مراکز درمانی و پرهیز از ورود به حوزه کاری شرکت های همکار است اما در سال های اخیر بعضا دیده می شود که شرکت های همکار با ورود به حوزه فعالیتی بازرگانی بین المللی و وعده دریافت هزینه کمتر، شرکت را با مسایل و چالش های جدی مواجه کرده اند که همانا این رویکرد خلاف هم افزایی و هدف سازمانی است و باید مانع بروز این رفتارها شد. 

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی در بیان وضیت کنونی صنعت تولید تجهیزات پزشکی اظهار کرد: تحریم ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن  قطعا صنعت تجهیزات پزشکی را تحت تاثیر قرار داده است  و  شرکت ما در نیز شرایط کنونی با مشکل و چالش مواجه است؛ تحریم ها باعث می شود نتوانیم با کشورهایی که از سطح کیفی بالایی برخوردار هستند همکاری داشته باشیم و ناگزیریم  با کشورهایی از جمله تایوان ، تایلند و کره ...که سطح تجهیزات پایین تری دارند مراوده و تعامل داشته باشیم .

وی برگزاری کنگره های تخصصی در طول سال را در کاهش میزان استقبال پزشکان در نمایشگاه ایران هلث موثر دانست و گفت: در سال های اخیر به دلیل برگزاری کنگره های تخصصی و رغبت بیشتر پزشکان و کادر بهداشت و درمان به این نوع از کنگره ها و اعطا  امتیازات بازآموزی شاهد کاهش رغبت پزشکان جهت حضور در این نمایشگاه هستیم و از سوی دیگر  هزینه های هنگفت حضور در نمایشگاه از موانع اصلی حضور همه شرکت های فعال تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ایران هلث به شمار می آید.

آقامحمدیان تاکید کرد: امیدواریم روزی فرا برسد که پروتکل جامع هم افزایی سازمانی تدوین شود که در سایه اجرا و التزام به آن، شرکت ها با نظم بیشترو برورکراسی و همکاری هدف مند نه تنها موجب رونق شرکت خویش شوند،بلکه به تبع آن سودبالاتری نصیب سازمان شود.


ارسال نظر

captcha