یادداشتی از محمد جعفری

ابوتراب فیضی به‌دنبال منافع بیمه‌شدگان بود

ابوتراب فیضی تنها به دنبال حفظ و صیانت از منابع و کارآمدی تامین‌اجتماعی بود....

محمد جعفری

رئیس کانون مرکزی بازنشستگان تامین‌اجتماعی

تامین 24 / ابوتراب فیضی تنها به دنبال حفظ و صیانت از منابع و کارآمدی تامین‌اجتماعی بود. او کسی بود که قلبش برای حفظ منافع سازمان می‌تپید. بسیار دل‌سوخته بود و در جلسات، توانایی آن را داشت که با ارائه مستدل و منطقی مسائل از منافع سازمان دفاع کند. می‌توانم سوگند بخورم که صددرصد کار ایشان از روی دلسوزی بود و حتی یک‌درصد به دنبال سیاست نبود. همه هم‌وغم ایشان برای سازمان بود.

من حدود 20 سال در محافل و جلسات مختلف، ایشان را می‌دیدم و او کسی بود که همواره به‌درستی و با منطق سخن می‌گفت و به درستی دلسوزی و از منافع سازمان و حقوق بیمه‌شدگان دفاع می‌کرد. ایشان تلاش می‌کرد منابع سازمان تجمیع و یکپارچه شود و باقی بماند. هرچند امروز باز هم این تجمیع وجود ندارد و گاه برخی ماموریت‌های امدادی و حمایتی به سازمان تحمیل می‌شود. ایشان موضوع تجمیع منابع در بانک رفاه را دنبال کرد؛ شرکای اجتماعی سازمان را در نظر داشت و همیشه به دنبال سه‌جانبه‌گرایی بود. ایشان مسئولیت رسمی نداشت و مسئولیت رسمی نمی‌پذیرفت، ولی بسیار مسئولانه کار می‌کرد و دلسوز سازمان بود.

 


ارسال نظر

captcha