از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کتاب هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی منتشر شد

کتاب هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی به اهتمام دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه تهیه و منتشر شد.

تامین 24 /  این کتاب در سه بخش به بررسی سیاست های حوزه درمان و بازنشستگی می پردازد. 

در بخش اول به دلایل منطقی برای هماهنگی سیاستی بیمه سلامت و بازنشستگی اشاره شده است و ارتباط بین هزینه های سلامت و بازنشستگی و تاثیر پیرشدن جمعیت بر رشد اقتصادی و کاهش نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش تامین 24، بخش دوم این کتاب، حوزه های ممکن برای هماهنگی در برنامه های بازنشستگی و درمانی را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی هماهنگی های  در جمع آوری حق بیمه،در کارکردهای اجرایی، فعالیت های ثبت و ضبط اطلاعات و داده ها، در مدیریت سرمایه گذاری، رفتار مالیاتی و  برنامه های بازنستگی و درمانی مباحث این بخش را شامل می شود.

 بخش سوم کتاب به مرور وسیع تری بر مکانیسم های هماهنگی موجود در کشورهای منتخب آسیایی از جمله فیلیپین ، تایلند، ویتنام ، هندوستان ، سنگاپور و مالزی  پرداخته است .

در نتیجه گیری این کتاب، مدیریت کردن هزینه های مستمری و درمانی چالشی بزرگ قلمداد می شود و کتاب حاضر مطالعه موشکافانه ای در جهت ارایه منطق هماهنگی بین برنامه های مختلف برای مدیریت بهتر هزینه های بازنشستگی را معرفی می کند.  

کتاب «هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی» به نویسندگی آزاد سینگ بالی و موکل آشر و با حمایت انستیتو بانک توسعه آسیا توسط نشر میرماه با شمارگان 500 منتشر شده است.


ارسال نظر

captcha