یادداشتی از محمدقلی یوسفی

حمایت از تولید داخلی با حذف فضای رانتی میسر می‌شود

فضای اقتصادی کشورمان نیازمند یک بازنگری جدی است. تا به حال هم در این حوزه شاهد تعلل‌های فراوان بوده‌ایم. اقتصاد ایران دچار عارضه‌های گوناگونی است که منشأ بسیاری از آن‌ها به سیاست‌گذاری‌های داخلی برمی‎گردد.

محمدقلی یوسفی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

تامین 24 / هر چند تحریم‎های بین‌المللی و افزایش فشار اقتصادی بر کشورمان اثراتی خواهد داشت، اما رفع موانع رشد و شکوفایی بخش‎های مولد داخلی می‎تواند تا حدی این فشارها را کاهش دهد. اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکل بیکاری روبه‌رو است و برای عبور از این مشکل، تنها راه پیش‌رو، تقویت بخش‎های مولد و تولیدی است. متاسفانه درگیرشدن در فضای رانتی و نبود شفافیت اقتصادی باعث شده هر گاه از حمایت هم حرفی به میان می‎آید منظورها بد فمهمیده شود یا بد فهمانده شود. ما در حال حاضر نیازمند مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی هستیم. در این راستا، سال‌ها قبل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، اما با اشتباهات تاکتیکی و راهبری، این سیاست‌ها هنوز آن‌طور که باید اجرایی نشده است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معطوف به تولید داخلی است. بسیاری فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم از تولید داخلی باید حمایت شود، منظور این است که همچنان فضای رانتی حمایت از شرکت‌های زیان‌ده عمدتا دولتی ادامه یابد، اما باید پذیرفت که این روش دیگر کارساز نیست و سیاست‌های صنعتی و تولیدی کشور باید در راستای تحقق این سیاست‌ها دگرگون شود.

یکی از بندهای مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میدان دادن به حضور گسترده مردم در اقتصاد کشور است، برای اینکه سیاست‌های حمایت از تولید و صنعت در کشور به‌درستی به بار بنشیند باید با الگوگرفتن از این سیاست‌ها، همه امکانات مالی و قانونی کشور در خدمت توسعه بخش‌خصوصی کارآمد قرار بگیرد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور به‌دلیل مشکلات مالی زمین‌گیر شده‌اند و اگر این واحدها به حرکت در بیایند، می‌توانیم امیدوار باشیم که چرخ‌های صنعت کشور به حرکت در خواهد آمد و زمینه تحقق این سیاست‌ها هم فراهم می‌شود.
فضای فعالیت صنعتی و تولیدی در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است، در سال‌های اخیر فشارهای زیادی بر پیکره بخش‌های مولد در کشور وارد آمده است. اقتصاد ما زمانی در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی مقاوم می‌شود، که حمایت از تولید و فعالیت‌های مولد به دور از شعارزدگی به‌صورت جدی در دستورکار قرار گیرد. اگر مسئولان می‌خواهند تعهدشان به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نشان دهند، باید اول تعهدشان را به حمایت از بنیه‌های تولیدی داخلی به اثبات برسانند. در شرایط جدید هم راهی جز این برای مقابله با تهدیدها وجود ندارد.
 
منبع: هفته نامه آتیه نو

ارسال نظر

captcha