کتاب «مبانی نظری و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی » منتشر شد

کتاب «مبانی نظری و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی » به اهتمام معاونت اقتصادی و برنامه ریزی این سازمان، توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

تامین 24 / کتاب «مبانی نظری و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی» به اهتمام دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی منتشر و توسط انتشارات علمی و فرهنگی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش تامین 24، این کتاب 6 فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: «کلیات اقتصاد مقاومتی، چیستی و چرایی»، «بررسی نقش و جایگاه تامین اجتماعی»، «تجارب جهانی در حوزه تامین اجتماعی در مواجهه با شوک ها و بحران های اقتصادی»، «گزارش عملکرد و تحلیل وضع موجود سازمان تامین اجتماعی»، «مقاوم سازی سازمان تامین اجتماعی» و «پروژه های سازمان تامین اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی»

در مقدمه و فصل اول این کتاب با بررسی  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر انقلاب، به آثار آن بر روند پیش برد سیاست داخلی، تعاریفی از کلیات اقتصاد مقاومتی، چیستی و چرایی آن پرداخته شده است.

فصل دوم این کتاب، جایگاه و نقش سازمان تامین اجتماعی در دو سطح مقاوم سازی درآمد و رفاه اجتماعی و مقاوم سازی کلان کشور در برابر شوک ها و نابسامانی ها را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی تجارب برخی از کشورهای آمریکای لاتین، امریکا و اروپا در زمان های بحران در فصل سوم کتاب آمده است.

فصل چهارم با ارایه گزارش تحلیلی عملکرد سازمان تامین اجتماعی، چالش های پیش رو را نیز  مورد بررسی قرار داده است.

مدیریت ریسک در سازمان تامین اجتماعی در فصل پنجم این کتاب تحلیل و بررسی شده است.

معرفی پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش های بیمه ای، درمان، اقتصادی و برنامه ریزی، اداری و مالی حقوقی و امور مجلس، فرهنگی و اجتماعی و امور استان ها در فصل ششم این کتاب آمده است.

 کتاب «مبانی نظری و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی» با 248 صفحه، شمارگان یک هزار نسخه و قیمت 170000 ریال  توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.


ارسال نظر

captcha