یادداشتی از محمدعلی جنانی

آمارهایی تامل‌برانگیز، از بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد

یکی از مهم‌ترین تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی تعهدات بلندمدت است. 5/61 درصد تعهدات این سازمان مربوط به تعهدات بلندمدت است که مدیریت آن به عهده 5/1درصد کل کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی (حوزه فنی مستمری‌ها) است. حجم این تعهدات در سال 1394 بالغ بر 36000 میلیارد تومان، سال 1395 بالغ بر42000 میلیارد تومان و در سال 1396 حدود 55000 میلیارد تومان بوده است.

سید محمدعلی جنانی 

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی

تامین 24 /  رشد تعداد بیمه‌شدگان از سال 1360 تا 1395، 7/8 برابر و رشد تعداد مستمری‌بگیران در همین دوره حدود 16/5 برابر بوده است. همچنین تعداد برقراری مستمری از سال 1355 لغایت 1385 (در یک بازه زمانی 30‌ساله) برابر یک‌میلیون و 473 هزار و 112 و تعداد برقراری مستمری از سال 1386 تا 1394 (در یک بازه زمانی 9ساله) برابر با یک‌میلیون و 477 هزار و 703 بوده است. در سال 1396، به‌طور میانگین در  هر  ماه  بیش از 36.343 میلیارد ریال و در هر روز اداری حدود 1.652میلیارد ریال برای تعهدات بلندمدت هزینه شده است. آسیب‌شناسی رشد بی‌رویه تعداد مستمری‌بگیران حاکی از وضع قوانین و موازین غیرکارشناسی تحمیلی به سازمان تامین‌اجتماعی است که اهم آن شامل اصلاح قانون تبصره 2 ماده 76 قانون تامین‌اجتماعی (مشاغل سخت و زیان‌آور)، ماده 10 قانون نوسازی صنایع، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی قانون حفاظت در برابر اشعه، بازنشستگی جانبازان، آزادگان و معلولان، قانون تعیین‌تکلیف و قانون حمایت از خانواده است.از طرفی آمارها نشان می‌دهد تعداد بازنشستگان پیش از موعد 42درصد تعداد کل بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی است.

تعداد بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور هم 52درصد تعداد کل بازنشستگان پیش از موعد سازمان تامین‌اجتماعی است و این بازنشستگان در مجموع 22درصد کل بازنشستگان مشمول سازمان تامین‌اجتماعی را شامل می‌شوند. مهم‌تر اینکه بیش از40درصد از کل هزینه‌های بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1395 مربوط به بازنشستگان پیش از موعد است.
بیش از 70درصد از کل هزینه‌های بازنشستگان پیش از موعد سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1395 مربوط به بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور است. اگر این هزینه‌ها در مقایسه با کل هزینه‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرند می‌توان گفت بیش از 28درصد از کل هزینه‌های بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1395 مربوط به بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور است. و در نهایت اینکه آمارها نشان می‌دهد بازنشستگان پیش از موعد، نرخ پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی را به میزان یک واحد کاهش داده‌اند!
 
ایران در زمره کشورهای در حال توسعه‌ای است که وجود مشاغل سخت و زیان‌آور متعدد را در بخش صنعت و خدمات خود پذیرفته است. در ایران برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور شرط سنی وجود ندارد که این امر موجب اختلاف سن بازنشستگان عادی و سخت و زیان‌آور به میزان 11سال شده است. به عبارتی سازمان تامین‌اجتماعی ایران، سخاوتمندترین سازمان بیمه‌گر در خصوص ارائه خدمات (ارفاق سن، سابقه و سنوات ارفاقی) به شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در دنیاست. توجه به آمار مذکور، ضرورت توجه بیش از پیش به مصارف سازمان تامین اجتماعی و نحوه مدیریت آن را طلب می‌‌کند.
 
منبع: هفته نامه آتیه نو 

ارسال نظر

captcha