کسب رتبه اول "دولت الکترونیک" توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حائز رتبه اول " دولت الکترونیک" بین وزارتخانه های کشور شد.

تامین 24 / محمدرضا کاویانی گفت: مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری این وزارتخانه در ارزیابی، شناسایی و سنجش وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تحت عنوان"پروژه ارزیابی دولت الکترونیک" که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری و مشارکت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود،  موفق به کسب رتبه اول جایزه دولت الکترونیک در بین وزارتخانه ها شد.

وی افزود: در این ارزیابی معیارهای تعهدات سازمانی، چشم انداز و سیاست ها، فرآیندها و رویه ها و  فناوری های نوین توجه شده است که تحقق آنها باعث بهبود و افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات و متعاقب آن رضایت ذی نفعان می شود.

به گفته کاویانی، جایزه دولت الکترونیک راهی برای شناسایی و ترسیم وضعیت دستگاههای اجرایی کشور از نظر شاخص های مربوطه در شبکه دولت الکترونیک و جایگاه آنها در مقایسه با سایر دستگاههای کشور است و به عنوان یکی از اولویت های برنامه های ریاست جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است.

به گزارش تامین 24 به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری این وزارتخانه افزود: این وزارتخانه و وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، سامانه های بورس، گمرک، ثبت‌احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از جمله دستگاه‌هایی هستند که در فاز نخست اطلاعات خود را در قالب 150 شاخص کلیدی در سامانه قرار داده اند و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گفتنی است: محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از تلاش و پیگیری های مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بهره برداری و بروزرسانی سامانه پاک (پایش اطلاعات کشور) نیز تقدیر کرده است.


ارسال نظر

captcha