کارنامه 9 ماهه مراجعات سرپایی به مراکز درمانی تامین اجتماعی

در ٩ماه منتهی به آذر سال گذشته، ١٠١ میلیون و ٩٠٩هزار و ٨٣٧ بار مراجعه به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام شده است.

تامین 24 /براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع این رقم، ٤٦میلیون و ٥٢١ هزار و ٤٧١ بار مراجعه به پزشکان شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور انجام شده است.

به گزارش تامین24به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،از مجموع مراجعه به پزشکان در٩ ماه منتهی به آذرماه سال گذشته، ٣٢ میلیون و ٤٦  هزار و ٩٢١ مورد متعلق به پزشکان عمومی و ١١ میلیون و ٧٣ هزار و ١٠مورد مربوط به پزشکان متخصص و٣ میلیون و٤٠١ هزار و٥٤٠ مورد مربوط به دندانپزشکان بوده است.

همچنین ٥٥ میلیون و٣٨٨ هزار و ٣٦٦ مورد مراجعه به مراکز پاراکلینیکی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در ٩ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته انجام شده است.


ارسال نظر

captcha