امحای فقرشدید و گسترش اشتغال از برنامه های دولت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فقرزدایی، محدود کردن فقر و امحای فقرشدید و گسترش اشتغال را از برنامه های مهم دولت دانست و گفت : فعالیت های صندوق کارآفرینی امید نیز همسو با این برنامه هاست .

تامین 24 / علی ربیعی در دیدار نوروزی با کارکنان صندوق کارآفرینی امید فعالیت های این صندوق را متصل به برنامه های دولت دانست و افزود: صندوق کارآفرینی امید با رویکرد حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک در جهت تحقق این دو هدف گام های خوبی برداشته است.

وی با اشاره به این که امسال برای پنجمین سال متوالی در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان صندوق شرکت داشته است از روند رو به رشد و عملکرد موفق صندوق درسال گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت: ما در مقابل جوانان  و نسل های بعدی مسئولیم و همه باید به گونه ای کار کنیم که در پیشگاه خداوند سربلند باشیم که تمامی توان خود را بکار بسته ایم.

به گزارش تامین 24 به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،ربیعی اضافه کرد: نوع اشتغال ایجاد شده در صندوق بر مبنای توانمندسازی افراد است و گروه های هدف شما نیز عمدتاً افراد نیازمند هستند و صندوق کارآفرینی امید به مثابه صندوق ضد فقر و توسعه دهنده اشتغال با دو هدف دولت درراستای فقرزدایی و توسعه اشتغال همسو است .

وی بیان کرد: عملکرد صندوق در چهار سال گذشته بسیار موفق بود و در سال 97 نیز ما مسائلی را پیش رو داریم که به موجب آن صندوق با اهمیت تراز گذشته در سطح جامعه مطرح خواهد شد که این یک فرصت بزرگ خواهد بود که باید از آن بهره برداری کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سبک و نوع مدیریت در صندوق و شیوه کار از لحاظ فنی و رفتاری و انتخاب مناسب گروه هدف را وجه تمایز صندوق و از جمله عوامل موفقیت آن دانست و از مدیران خواست نسبت به حفظ این ویژگی ها کوشا باشند.


ارسال نظر

captcha