بررسی عملکرد صندوق‌‎های بیمه‌ای در کمیسیون اجتماعی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه در نشست کمیسیون اجتماعی نحوه عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای مورد بررسی قرار گرفت، از معرفی اعضای هیات مدیره هلدینگ‌های تامین اجتماعی به مجلس خبر داد.

تامین 24 /مسعود رضایی در تشریح نتیجه نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان بیمه تامین اجتماعی گفت: در این نشست وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و ساختار تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و مدیران این بخش‌ها به ارائه گزارش عملکرد خود در راستای اجرای وظایفی که در برنامه ششم توسعه برای آنها تعیین شده پرداختند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت قرار بر این شد که اعضای هیات مدیره هلدینگ‌های تامین اجتماعی به این کمیسیون معرفی شوند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پایان از حضور مدیران صندوق‌های بیمه‌ای و رئیس سازمان تامین اجتماعی به عنوان مهمان‌های حاضر در این نشست خبر داد.


ارسال نظر

captcha