تا پایان آذرماه سال ٩٦؛

قریب به ٤٢ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند

تا پایان آذر ماه سال ٩٦، ٤١ میلیون و ٩٤١ هزار و ٨٧٦ نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.

تامین 24 /براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تعداد افراد تحت پوشش نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش حدود ٢ درصدی را نشان می‌دهد.

براین اساس، از مجموع جمعیت تحت پوشش، ٣٥ میلیون و ٩٩٣هزار و ٤٠٩ نفر بیمه شده بودند که بیش از ١٣ میلیون و٩٥٧ هزار و٨٥٣ نفر بیمه شده اصلی و ٢٢ میلیون و ٣٥ هزار و ٥٥٦ نفر بیمه شده تبعی بودند.

به گزارش تامین 24 به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،همچنین در همین مدت ٥ میلیون و ٩٤٨ هزار و٤٦٧ نفر از جمعیت تحت پوشش را مستمری بگیران تشکیل می‌دهند که ٣ میلیون و٤٠٩ هزار و ٨٠٤ نفر مستمری‌بگیر اصلی و ٢ میلیون و٥٣٨هزار و ٦٦٣نفر مستمری بگیر تبعی بودند.

گفتنی است، تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تا پایان آذر ماه سال‌ ٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، افزایش یک درصدی و تعداد مستمری بگیران این سازمان در همین مدت رشد ٥ درصدی را نشان می‌دهند.


ارسال نظر

captcha