رشد ٢ درصدی تماس با سامانه تلفنی ١٤٢٠

مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی(CRM) از طریق کانال های ارتباطی گوناگون از جمله سامانه تلفنی ١٤٢٠، پیامک، پیام های صوتی و بخش مراجعین حضوری نسبت به پاسخگویی و راهنمایی بیمه شدگان، بازنشستگان، مستمری بگیران و کارفرمایان اقدام می کند.

تامین 24 /در بهمن ماه گذشته، ١٤ هزار و ٨١١ تماس با این مرکز از طریق چهار طریق مذکور انجام شده است. در همین مدت ٨٥ درصد تماس ها در حوزه سامانه تلفنی ١٤٢٠ انجام گرفته است که بیانگر رشد ٢,٣٩ درصدی نسبت به دی ماه است.

در کانال های ارتباطی چهارگانه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی که شامل سامانه تلفنی ١٤٢٠، پیامک، پیام های صوتی و بخش مراجعین حضوری است، در بهمن ماه گذشته حدود ٧٩ درصد تماس ها در حوزه بیمه ای است و حوزه های اقتصادی مالی، درمانی و نظارتی فرهنگی در جایگاه بعدی موضوعات مورد سئوال مخاطبان است.

به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،همچنین حدود  ٦١ درصد تماس های صورت گرفته در کانال های ارتباطی در چهار حوزه فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی و مستمری های بوده است.

٥٣ درصد تماس های ثبت شده در این سامانه از ادارات کل استان تهران از جمله اداره کل شرق تهران، غرب تهران و شهرستان های تهران بوده است.

بیمه اختیاری، بیمه بیکاری، بیمه صاحبان مشاغل آزاد، پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خاص، شرایط از کارافتادگی، ارسال لیست، مشاهده اینترنتی سابقه بیمه شده، ادعای اشتغال، شرایط تکفل، بررسی درخواست بازنشستگی، برقراری مستمری، دوره سربازی ، نحوه نوبت دهی بیمارستان ها ودرمانگاههای ملکی، طب کار، کمیسیون های پزشکی، مراکز طرف قرارداد و تایید داروهای تحت پوشش اسناد پزشکی از مهمترین موضوعاتی است که از سوی کاربران این مرکز پاسخ دهی شده است.


ارسال نظر

captcha