حذف دفترچه بیمه از بیمارستان‌های دولتی تا نیمه ۹۷

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از آغاز طرح استحقاق‌سنجی در ۱۰۵ بیمارستان کشور خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، تا پایان شش‌ماهه اول سال ۹۷ و در بخش بستری تمام بیمارستان‌های دولتی، دفترچه بیمه سلامت حذف خواهد شد.

تامین 24 /  طاهر موهبتی با اشاره به آغاز برنامه استحقاق‌سنجی در ۱۰۵ بیمارستان‌ کشور، اظهار کرد: به دنبال حکمی که در بودجه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، طرح استحقاق‌سنجی و حذف دفترچه‌ها در چهار استان مازندران، فارس، البرز و کرمان و شامل ۱۰۵ بیمارستان‌ اجرا می‌شود. او در ادامه افزود: طرح استحقاق‌سنجی در بخش بستری اجرائی می‌شود و اعلام کرده‌ایم سایر دانشگاه‌ها و ادارات بیمه سلامت استانی که تمایل داشته باشند می‌توانند این برنامه را اجرا کنند. هدف نهایی این برنامه دریافت خدمت از طریق استحقاق‌سنجی و پایگاه بیمه سلامت در تمام مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی و دولتی است.

به گزارش ایسنا، موهبتی با اشاره به برنامه بیمه سلامت برای حذف همپوشانی بیمه‌ای، اعلام کرد: طبق آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است، همپوشانی بیمه‌ای در سال آینده اجرا می‌شود. آخرین بررسی‌ای که در این زمینه انجام شد، همپوشانی با بیمه نیروهای مسلح بود. بیمه سلامت با این بیمه ۲۶۰ هزار همپوشانی دارد که ۱۶۰ هزار مورد آن مربوط به سربازان است که تحت پوشش نیروهای مسلح هستند. اگرچه این برنامه در سال ۹۷ به موجب قانون اجرائی می‌شود، اما در همین مدت تلاش کردیم با مراوداتی که با بیمه نیروهای مسلح داشته‌ایم به بیمه‌شدگان اعلام کنند که نسبت به حذف این همپوشانی اقدام کنند. علاوه‌برآن باید از ایجاد همپوشانی جدید خودداری کنیم. به همین منظور علاوه‌بر کنترل این موضوع در صدور اولیه دفترچه، در زمان تمدید آن نیز این همپوشانی کنترل خواهد شد.


ارسال نظر

captcha