سونامی سالمندی در انتظار ایران ۱۴۲۶

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود، تا ۳۰ سال آینده، ایران با سونامی سالمندی مواجه خواهد شد.

تامین 24 /مریم حضرتی اظهار کرد: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود و تا ۳۰ سال آینده، ایران با یک سونامی سالمندی مواجه خواهد شد، مراقبت از سالمندان در خانه ها ضروری است.

به گزارش تامین 24 به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، حضرتی با بیان اینکه اجرای این طرح می تواند ایجاد انگیزه در گروه های دانشجویی رشته های پرستاری را نیز افزایش دهد، گفت: به علت کمبود شدید نیروی پرستار در کشور، پرستاران مجبورند دو شیفت یا سه شیفت اضافه کاری اجباری داشته باشند و همچنان با مشکلات معیشتی مواجه هستند.


ارسال نظر

captcha