مقایسه تطبیقی نرخ تورم با میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری+ اینفوگراف

در اینفوگراف زیر مقایسه تطبیقی نرخ تورم با میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در فاصله سالهای 86 تا 86 انجام شده است.


ارسال نظر

captcha