بنگاه‌های تحمیلی به صندوق بازنشستگی یک‌پنجم قیمت هم نمی‌ارزد

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت قبل بنگاهی را به یکی از صندوق‌های بازنشستگی به ٢هزار و ٨٠٠‌میلیارد تومان فروختند که امروز ٥٠٠‌میلیارد تومان هم آن را نمی‌خرند.

تامین 24 / او با تأکید بر لزوم گفت‌وگو‌های اجتماعی، بر ضرورت نهادسازی برای این گفت‌وگوها تأکید کرد و افزود: باید در دل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مذاکرات افقی و عمودی شکل بگیرد و نتیجه این مذاکرات راهکارهایی برای خروج از مشکلات باشد.

به گزارش ایرنا، او با بیان این‌که در جامعه باید بیشتر از تعداد خروجی‌ها از محیط کار، ورودی به بازار کار داشته باشیم، تصریح کرد: اتحادیه‌ها، صنوف و تشکل‌ها باید شرایط جذب نیروی کار را بیشتر فراهم کنند.


ارسال نظر

captcha