یادداشتی از روزبه کردونی­­

بدون ملاحظه عزل می‌کنم

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با صدور دستور بخشنامه مهم به سازمان‌ها و نهادهای تابعه خواستار ممنوعیت به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به آنها شد؛ دستوری مهم که بازتاب فراوانی در فضای عمومی داشت.

روزبه کردونی­­

مشاور وزیر رفاه

تامین 24 /دستورعلی ربیعی به ویژه آنجا که بر ضرورت عدم به‌کارگیری منسوبین افراد سیاسی اشاره دارد یک اقدام مهم در مقابله با کلپتوکراسی است.

کلپتوکرات به یک حاکم یا مقام دولتی اشاره می‌کند که اندوختن ثروت هدف اصلی اوست. سوزان اکرمن در کتاب «فساد و دولت» با ذکر تجربه برخی کشورهای امریکای جنوبی بیان می‌کند «بیشتر این اطرافیان افراد کلپتوکراتیک هستند که بر انباشت ثروت برای خودشان پافشاری می‌کنند» و تاکید می‌کند اطرافیان افراد ذی‌نفود سیاسی چنان از منابع دولتی استفاده می‌کنند که انگار اموال شخصی آنهاست.

 همین جا باید اشاره شود ربیعی در کتاب زنده باد فساد خود اشاره دارد یک رهیافت اساسی در تبیین علل ظهور و تعمیق فساد سیاسـی رویکرد حامی – پیرو است که بیان می‌کند «باندبازی در ساخت سیاسی، نوچه‌گرایی در انتصاب‌ها و گماردن پیــروان در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری بـا پشـتوانه حامیـان قدرتمنـد» یکی از عوامل مهم و زمینـه‌ساز در گسترش فساد است. در ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر مبارزه با فساد به ویژه سوءاستفاده اطرافیان از موقعیت سیاسی افراد ذی‌نفود یک مطالبه عمومی است. البته اکثر پیمایش‌های معتبردر این نکته متفق هستند که باور عمومی مردم این است که مسوولان در برخورد با فساد ناموفق بوده‌اند. در پیمایش سرمایه اجتماعی که در سال 93 انجام شده است حدود 57 درصد از پرسش‌شوندگان موفقیت مسوولان در مواجهه با فساد را خیلی کم یا کم ارزیابی کرده‌اند.

در پیمایش نگرش و ارزش‌های ایرانیان نیز تقریبا همین درصد افراد اعلام کرده‌اند حکومت در تحقق سلامت اداری اقتصادی موفق نبوده است. در نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند نیز 63 درصد از مردم، مدیریت ضعیف و بی‌تدبیری مسوولان و فساد اقتصادی را بیشترین عامل منفی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران دانسته‌اند. شاید بتوان ادعا کرد عدم قاطعیت در مبارزه با فساد یکی از دلایلی است که این باور عمومی را ایجاد کرده است که مسوولان در مبارزه با فساد موفق نبوده‌اند. باشجاعت و قاطعیت مقابله کردن با فساد نکته‌ای است که رهبری نظام نیز از مسوولان مطالبه داشته و صراحتا بیان کرده‌اند «با فساد و تخلفات مالی بی‌محابا برخورد کنید.» در این چارچوب باید تاکید کرد دستور اخیر وزیر رفاه به ویژه از آنجا حایز اهمیت است که صریح و قاطع آن هم علنی به همه مدیران زیرمجموعه هشدار داده است در صورتی که مدیری بخواهد «به جای کار حرفه‌ای به دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من غیرحق» یا «منسوبین به افراد سیاسی را برخلاف اصول شایسته‌سالاری در سطوح مدیریتی منصوب نماید» بی‌درنگ عزل خواهد شد.

نکته آخر اینکه قاطعیت و جسارت در مقابله با فساد آن هم آنجا که مصداقش ایستادن و هزینه دادن مقابل اطرافیان ذی نفوذان سیاسی است یک اقدام اساسی برای ارتقای سرمایه اجتماعی، ترویج امید اجتماعی و مقابله با یأس ناامیدی است. با این وصف اگر «بدون ملاحظه عزل می‌کنم» چارچوب عمل همه مسوولان برای مقابله با مدیرانی باشد که با فساد عجین شده‌اند، آنگاه می‌تواند امیدوار بود باور عمومی به مقابله با فساد ترمیم شود.

منبع:روزنامه اعتماد


ارسال نظر

captcha