اتیلن در صدر تولیدات پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شاند در ماهی که گذشت 172 هزار و 268 تن انواع محصول تولید کرد و اتیلن با تولید 24 هزار و 148 تن در صدر محصولات "شاراک" قرار گرفت.

تامین 24 / شرکت پتروشیمی شازند با سرمایه ثبت شده 8 هزار و 64 میلیارد ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان دی ماه را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) شرکت پتروشیمی شاند در ماهی که گذشت 172 هزار و 268 تن انواع محصول تولید کرد.

اتیلن با تولید 24 هزار و 148 تن در صدر محصولات "شاراک" قرار گرفت.

این شرکت در دی ماه 2 هزار و 779 میلیارد و 59 میلیون ریال انواع محصول به فروش رساند.

همچنین شرکت پتروشیمی شازند از ابتدای سال تا پایان دی ماه یک میلیون و 580 هزار و 340 تن انواع محصول را تولید کرد.

اتیلن با تولید 223 هزار و 896 تن در 10 ماهه سال جاری در صدر تولیدات "شاراک" قرار گرفت.

همچنین مبلغ فروش این شرکت در 10 ماهه 22 هزار و 629 میلیارد و 921 میلیون ریال بود


ارسال نظر

captcha