معاون ساماندهی امور جوانان:

دولت تکلیف بازنشستگان کابینه را مشخص کند

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به تصویب اساسنامه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد گفت: دولت یکبار برای همیشه وضعیت بازنشستگان را مشخص و زمینه را برای ورود جوانان فراهم کند.

تامین 24 /محمدمهدی تندگویان با تاکید بر اهمیت سازمانهای مردم نهاد جوانان افزود: یکبار برای همیشه اگر زورمان نمی رسد از جوانان استفاده کنیم، تکلیف بازنشستگان دولت را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: تعهد می دهم به ازای هر بازنشسته که از دولت خارج شود، پنج جوان با همان توانایی و قدرت بیشتر به شما معرفی کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر،معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد:  امروز ۲ هزار تشکل مردم نهاد در کشور داریم و به همین میزان هم  آماده ثبت و گرفتن مجوز هستند و تا پایان دولت ۵ هزار تشکل مردم نهاد خواهیم داشت که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند.

وی افزود: در مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوان شهر شیراز ۲۶۰ جوان حضور داشتند که اساسنامه مجمع ملی را خوانند و بدون هیچ حاشیه تصویب کردند. اگر همین تعداد ورزشکار حول تفاهم موضوعی گرد هم می آمدند، حتما حاشیه هایی ایجاد می شد.

 تصویب سندیکای جوانان

تندگویان گفت: درخواست داریم امروز پس از رونمایی از اساسنامه، در دولت بتوانیم آن را تصویب کنیم تا رسمی ترین اساسنامه سندیکای جوانان در کشور شود.

تندگویان یادآور شد: جوانان ما یاد گرفتند اگر حمایت جدی از آنها انجام شود دولت‌یار خواهند بود و در عمل نیز ثابت کردند. تشکل های ما در زمینه های مختلف فعالیت های مهمی انجام می دهند که باعث تحول نوین در اقتصاد ایران می شود.


ارسال نظر

captcha