علی اصغر مونسان:

گردشگری سلامت به خوبی ساماندهی نشده است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: متاسفانه شاید هم سازمان میراث فرهنگی و هم وزارت بهداشت، گردشگری سلامت را خوب سامان‌دهی نکرده‌اند.

تامین 24 /علی اصغر مونسان افزود: ما بیکباره با هجوم گردشگران سلامت مواجه شدیم که آن‌ها گرفتار دلال‌ها شدند و اتفاقات بدی رقم خورد.

وی گفت: دلال‌ها به چند برابرِ مبلغ واقعی، پول می‌گرفتند و پزشک‌هایی را به گردشگران معرفی می‌کردند، درحالی که آن‌ها را به مکان و پزشک همنام دیگری منتقل می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مونسان افزود: گردشگری سلامت آسیب دید و آمار مراجعه‌کنندگان آن به ایران در شش ماه اول امسال کاهش داشت.

وی گفت: معاون گردشگری ماموریت دارد این وضع را سامان‌دهی و چند آژانس ویژه را مامور کند که روی این موضوع کنترل داشته باشند.

مونسان افزود: شنیده‌ها درباره طرح شهرداری تهران برای ایجاد معاونت گردشگری بسیار است و امیدواریم این طرح به اقدام عملی تبدیل شود و شهرداری تهران نیز گردشگری را به عنوان یکی از محور‌های خود تعیین کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: گردشگریِ شهری، موضوع بسیار مهمی است که مدیریت قبلی شهر تهران نیز این اواخر متوجه آن شد.


ارسال نظر

captcha