با حضور معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی

اولین جلسه شورای هماهنگی تأمین اجتماعی استان البرز تشکیل شد

اولین جلسه شورای هماهنگی تأمین اجتماعی استان البرز با حضور معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی، مدیران حوزه معاونت امور استانها، دفتر فنی و مهندسی، راهبری سیستم ها و مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز به منظور پیگیری مصوبات سفر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به این استان برگزار شد.

تامین 24 / مهندس قائم موهبتی معاون امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات، ساختمان های ادارات کل، شعب و مراکز درمانی هستند، گفت: در سفر استانی مدیرعامل سازمان به استان البرز برای رفع آنها تصمیم گیری شده است که در این جلسات باید پیگیر مصوبات باشیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی با بیان اینکه البرز استان بسیار مستعد و بخشی از فضای صنعتی استان تهران بوده است، تصریح کرد: لازم است نگاه ویژه ای نسبت به آن داشته باشیم.

معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی گفت: هدف سازمان تأمین اجتماعی صرفه جویی در مصارف است و تمام تلاش سازمان این است که هزینه های بخش های بیمه ای و درمانی کنترل شده و با نظارت و به درستی انجام شود.

دکتر رضا امینی، مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های سازمان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به هدف و رسالت برگزاری این جلسات گفت: چهارچوب جلسه شورای هماهنگی باید مشخص و دستور کار تعیین شود و برای رفع مشکلات و پیگیری مسایل اقدام تا نتایج مناسبی حاصل شود.

علی اکبر ربیع زاده، مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی معاونت امور استان های سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه به مقایسه شاخص های این سازمان و استان البرز پرداخت و با توجه به ظرفیت های استان البرز خواهان بهبود شاخص های این استان شد.

مهندس فرج زاده ها، مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تأمین اجتماعی نیز به مصوبات سفر مدیرعامل به استان البرز اشاره و درخصوص پیگیری مصوبات از جمله پروژه ساخت پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی و برنامه جامع بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد توضیحاتی ارائه داد.

مرتضی سلامی، مدیر کل تأمین اجتماعی استان البرز نیز در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از عملکرد بخش بیمه ای استان گفت: اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز در بین استان های همسطح همواره عملکردی بسیار مناسبی داشته ولی در سطح بندی از آنها پایین تر قرار دارد و خواستار ارتقای تیپ تأمین اجتماعی استان البرز شد.

وی همچنین به راه اندازی شعبه جدید در استان البرز اشاره و با توجه به کمبود نیرو و حجم زیاد فعالیت ها، مساعدت در جذب نیروهای جدید را خواستار شد .

سلامی با بیان اینکه مهمترین مشکل اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز مشکلات ساختمانی است، پیگیری و رفع مشکلات ساختمانی اداره کل و شعب این استان را با توجه به مصوبات سفراستانی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار شد.

دکتر داود موسی پور، معاون درمان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد بخش درمان این استان به موضوعاتی از جمله مشکل اخذ مجوز بهره برداری واحدها، مشکلات قدمت و نامناسب بودن فضای فیزیکی مراکز درمانی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان، مساعدت شهرداری و شورای شهر نظر آباد درخصوص اهدای زمین به منظور ساخت مرکز درمانی اشاره و خواستار رفع مسائل و مشکلات شد.

محمدرضا روحی مقدم، رئیس امور شعب بانک رفاه استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد بانک رفاه عنوان کرد: بانک رفاه با ١٨ شعبه و ٢٤٥ نفر کارمند به عنوان یکی از ٤ استان برتر کشور است و تمامی شعبات این استان عملکرد مطلوبی داشته و همگی شعبات فعال بانک رفاه به شمار می آیند .

مقدم افزود: در اسفند ١٣٩٥ و فروردین ١٣٩٦ تعداد ٢٠ دستگاه ای تی ام در سطح استان نصب شده است که عملکردی بسیار مطلوبی داشته است و شعبه ای نیز در منطقه عظیمیه کرج خریداری و مراحل استقرار آن در حال انجام است.


ارسال نظر

captcha