مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ:

سازمان تامین اجتماعی مهمترین متولی بیمه های اجتماعی است

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در دو برنامه ٤٥ دقیقه‌ای و زنده تلویزیونی مشاوره شبکه آموزش، ضمن پاسخ به پرسش‌های ببیندگان، خدمات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی را نیز تشریح نمود.

تامین 24 ناهید حیدری، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به رسالت تامین اجتماعی و خدمت به آحاد مردم گفت: نظام تامین اجتماعی، سازو کاری است که با بهره‌گیری از شیوه‌هایی چون بیمه اجتماعی و درمانی، حمایت اجتماعی و اقدامات امدادی می‌کوشد برخورداری از حداقل‌های مورد نیاز برای یک زندگی عزتمند را برای آحاد جامعه فراهم نماید و با تامین حداقل معیشت برای همگان، دسترسی همه مردم به خدمات اساسی مورد نیاز را تضمین کند.

حیدری نقش سازمان تامین اجتماعی را در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده دانست و افزود: سازمان تامین اجتماعی مهمترین متولی بخش بیمه‌های اجتماعی و دومین تامین‌کننده  درمان کشور است که به موجب جدیدترین آمار و ارقام از جمعیت تحت پوشش این سازمان؛ بیش از نیمی از مردم کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی یا افراد خانواده بیمه‌شدگان اصلی از خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی این سازمان استفاده می‌کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی تاکید کرد: در حال حاضر ٤٢ میلیون نفر از اقشار گوناگون مردم شامل بیمه‌شدگان و بازنشستگان و اعضای خانواده آنها تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و خدمات این سازمان نقطه اتکا و امید مولدترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شود.

شایان ذکر است در این دو برنامه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ پرسش‌های مطرح‌شده بینندگان تلویزیونی در زمینه بازنشستگی، ازکارافتادگی، برقراری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، نحوه بازنشستگی با ١٠ سال سابقه، برقراری مستمری برای فرزندخوانده، شرایط بیمه تکمیلی، شرایط برقراری مستمری بازماندگان و غیره را پاسخ داد.


ارسال نظر

captcha