تسهیلات 6 میلیارد ریالی بانک رفاه برای بنگاه های کوچک و متوسط

بانک رفاه در مقطع پایان آبان ماه سال جاری، بالغ بر 6.128 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

تامین24/ بانک رفاه در مقطع پایان آبان ماه سال جاری، بالغ بر 6.128 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است. مدیریت شعب استان های خراسان رضوی، فارس و البرز به ترتیب دارای بیشترین مبلغ پرداختی از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط به میزان 671، 557 و 485 میلیارد ریال بوده اند.


ارسال نظر

captcha