در عملکرد 8 ماهه نخست سال محقق شد

سنگ سولفور در صدر تولیدات "شرکت ملی صنایع مس ایران "

"فملی" در ماهی که گذشت بیش از 4 میلیون و 766 هزار تن انواع سنگ سولفور تولید کرد.

تامین 24 شرکت ملی صنایع مس ایران با سرمایه ثبت شده 50 هزار میلیارد ریال (سرمایه ثبت نشده 10 هزار میلیارد ریال) گزارش فعالیت ماهیانه یک ماهه منتهی به پایان آبان امسال را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت ملی صنایع مس ایران در آبان ماه 4 میلیون و 908 هزار و 691 تن انواع محصول تولید کرد.

"فملی" در ماهی که گذشت بیش از 4 میلیون و 766 هزار تن انواع سنگ سولفور تولید کرد و بیشترین حجم تولید این شرکت در این محصول بود.

ملی صنایع مس ایران در هشتمین ماه سال 11 هزار و 110 میلیارد و 396 میلیون ریال انواع محصول خود را به فروش رساند.

این شرکت در 8 ماهه منتهی به پایان آبان ماه 35 میلیون و 355 هزار و 46 تن انواع محصول را تولید کرد که سنگ سولفور با تولید 34 میلیون و 377 هزار تن بیشترین حجم تولید را در این 8 ماهه داشت.

مبلغ فروش محصولات "فملی " در این 8 ماهه 46 هزار و 307 میلیارد و 382 میلیون ریال بود.


ارسال نظر

captcha