بهبود 13 پله ای رتبه کارآفرینی ایران

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: وضعیت کارآفرینی ایران و جایگاه آن در جهان رو به بهبود است.

تامین 24 / دکتر پریسا ریاحی افزود: بر اساس گزارش شاخص های جهانی کارآفرینی (GEI) - که همه ساله توسط مؤسسه جهانی توسعه کارآفرینی منتشر می شود و تصویری از تغییرات اکوسیستم کارآفرینی کشورها ارائه می دهد - رتبه ایران در گزارش GEI 2018 در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) 11 و در میان 137 کشور جهان به 72 رسیده است که در مقایسه با سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی اضافه کرد: در سال گذشته رتبه ایران در میان 15 کشور منطقه منا، 14 و در میان کشورهای جهان، 85 بود. 

دکتر ریاحی گفت: آمارها نشان می دهد که طی یک سال گذشته امتیاز کلی اکوسیستم کارآفرینی ایران از 22.1 درصد به 27 درصد ارتقاء پیدا کرده است. به استناد گزارش L,SSI ، بهترین امتیاز ایران در رکن «مهارت استارت آپ ها» (کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه) با کسب 99 درصد و  مهمترین گلوگاه های کارآفرینی کشور در «پذیرش ریسک» با کسب امتیاز 1 درصد، «درک فرصت» و «بین المللی سازی» است.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: توسعه مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و سایر نهادهای پشتیبان کارآفرینی در بهبود گلوگاه های یاد شده موثر خواهد بود. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه هایی را در دست اجرا دارد.


ارسال نظر

captcha