محجوب مطرح کرد

مسدود شدن حساب های شهرداری طبق قانون تامین اجتماعی بود

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با بیان اینکه بدهی شهرداری به تامین اجتماعی مورد توافق هر دوطرف است، گفت: حق بیمه های جمع آوری شده از سوی شهرداری دوره قبل به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

تامین 24 / علیرضا محجوب با اشاره به اینکه شهرداری بیش از 400 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: پیشتر میان تامین اجتماعی و شهرداری مصالحه شده بود و شهرداری طبق تعهدی قرار بود که از این میزان 100 میلیارد را نقدی و 300 میلیارد تومان باقی مانده را به شکل زمین و موارد دیگر به تامین اجتماعی منتقل کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: اما شهرداری نه تنها 100 میلیارد تومان را پرداخت نکرده بلکه 300 میلیارد تومان دیگر هم در دستور کار پرداخت قرار نداده است، بنابراین تامین اجتماعی چاره ای جزو صدور رای اجراییه نداشته و حساب های شهرداری به دنبال این موضوع مسدود شده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مسدود کردن حساب های شهرداری با استناد به قوانین تامین اجتماعی انجام شده است، تصریح کرد: قوانین تامین اجتماعی مشخص کرده  است که اگر بدهکاری بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکند، سازمان می تواند درخواست اجرای رای کند؛ هرچند که این بدهی قبل تر مورد توافق شهرداری و تامین اجتماعی قرار گرفته است، اما متاسفانه شهرداری بدهی خود را پرداخت نکرده است.

محجوب با اشاره به اینکه 7 درصد حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در بیمه کارگران دریافت شده اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است، گفت: اصولا نظارت بر عملکرد شهرداری برای مقابله با تخلفات باید توسط شورای شهر و یا وزارت کشور انجام شود، بنابراین نظارت مجلس و نهادهای دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت عالیه است؛ البته گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات شهرداری دوره قبل وجود دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با تاکید براینکه نهاد اصلی ناظر و تصمیم گیر دراین خصوص شورای شهر است، افزود: از نظر قانونی محلی برای دخالت مجلس برعملکرد شهرداری وجود ندارد، البته درخصوص طلب تامین اجتماعی از شهرداری به ظاهر مذاکراتی انجام شده و قرار شده است که همان روش و توافق گذشته درپرداخت بدهی ها اجرایی شود.


ارسال نظر

captcha