اثر مکتوب وزیر کار درباره اشتغال پایدار منتشر شد

جلد اول کتاب «توسعه اشتغال پایدار» که علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی آن را با همکاری عیسی منصوری و مارتین سیورز نوشته است، روانه بازار کتاب شد.

تامین 24 /در این اثر که عنوان فرعی آن «توسعه کسب و کار برای اشتغال پایدار» است، به نحوه مواجهه با توسعه اشتغال در لایه خُرد پرداخته شده و در آن از دانش و تجربه شکل گرفته در سه دهه اخیر در سطح جهان، بهره گرفته شده است.

کتاب یادشده از هشت فصل تشکیل شده است: سیاستگذاری و اشتغال؛ مروری بر تجارت، دینامیک کسب و کار و اشتغال، کسب و کار  و اشتغال، زنجیره ارزش، توسعه سیستم کسب و کار، انتخاب رسته‌های هدف، مطالعه سیستم کسب و کار (۱) و (۲). کتاب همچنین حاوی فهرست اَشکال، جداول و نمودارهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر،گروه هدف اصلی این کتاب کسانی هستند که مداخله در لایه خُرد برای ایجاد اشتغال را در دستور کار دارند. همچنین کوشش شده تا در بخش‌های ابتدایی به مبانی پرداخته شود و به تدریج مدل و متدولوژی مداخله در سطح خُرد تبیین شوند.

با این همه در این کتاب از ورود به جزئیات و عقبه تئوریک هر یک از حوزه‌ها و حتی ابزارها هم خودداری شده و فرض بر آن گذاشته شده که خوانندگان با این مفاهیم و تئوری‌های مربوطه آشنایی دارند.

جلد اول کتاب «توسعه اشتغال پایدار» در شمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۲۲ هزار تومان از سوی انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شده است.

---

ارسال نظر

captcha