ربیعی خبر داد

وزارت کار و خارجه پیگیر وضعیت ماهی‌گیران ربوده شده

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: وزارت کار و دستگاه دیپلماسی در حال پیگیری وضعیت ماهی‌گیران ربوده شده است.

تامین 24 / علی ربیعی درباره ربوده شدن ماهی‌گیران ایرانی توسط دزدان دریایی سومالی و همچنین برخوردهای توهین آمیزی که در بندر دوحه کویت با آن‌ها می‌شود، گفت: بخشی از این اتفاقات ناشی از عدم آشنایی ماهی‌گیران ما با آب‌ها است، آنان به سمتی می‌روند که دچار مساله می شوند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرد: رسیدگی به این مساله توسط وزارت کار و دستگاه دیپلماسی در حال پیگیری است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص پیشگیری از حوادث در پالایشگا‌ها یادآور شد: موضوع آتش سوزی اخیر را بررسی کردیم؛ این‌بار تجهیزات نقصی نداشته‌اند بلکه شیوه اقدام و عمل اشتباهاتی را داشته است، یعنی کار به نوعی صورت گرفته که گاز تجمع کند و حادثه بیافریند.

ربیعی تاکید کرد: طبق بررسی‌های ما، حادثه مذکور بر اثر اختلالات ناشی از دستگاه‌ها و تجیهزات نبوده و متأسفانه عدم مهارت پیمان‌کاران این‌بار حادثه آفریده است.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از بروز حوادث در معادن، بازرسی‌ها آغاز شده است، ادامه داد: برای این که دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشیم طرحی را  که به نام "یورت" شناخته می‌شود آغاز کرده‌ایم و در ارتباط با پالایشگاه‌ها، تونل‌های مترو و معادن طرح " H.S.E" به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا، هدف از طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا طرح و برنامه HSE تشریح و تبیین کلیه فعالیت های تاثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت پیشگیری از بروز حوادث جانی، خسارات مالی، بیماری های شغلی جهت همکاران، کارفرما، کارگر و کلیه افراد ذینفع و ایجاد آسیب های زیست محیطی و بهبود عملکرد HSE در صنعت است. این طرح به عنوان مبنایی برای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت است.

وزیر کار افزود: به برخی از معادن مهلت‌های قانونی برای تعطیلی داده شده و به  برخی دیگر وام‌هایی را پرداخت کرده‌ایم تا تجهیزات خود را کامل کنند.


ارسال نظر

captcha